Subvencions públiques any 2023

El Consell de l’Advocacia Catalana presta part de la seva activitat mitjançant la percepció de subvencions públiques, que son objecte de control i supervisió per part de l’Administració competent.

L’any 2023 han estat aprovades les següents subvencions:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA QUE CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ IMPORT GLOBAL DE LA SUBVENCIÓ DOCUMENT  DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Prestació del servei d’Assistència Jurídica Gratuïta 64.415.944.-€ (dels que 60.399.201.-€ corresponen a actuacions professionals i 4.016.743.-€ a gestió col·legial, imports que tenen caràcter estimatiu ja que els imports definitius venen determinats pel nombre i actuacions justificades) RESOLUCIÓ JUS/461/2023, de 15 de febrer
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Prestació del programa de Foment de la Llengua Catalana a l’àmbit de TOAD 290.608,88.-€
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Prestació del servei SOJ PENITENCIARI Import màxim de 81.216.-€ Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària -2023
Conselleria de Fons Europeus, Universitats i Cultura del Govern  de les Illes Balears Desenvolupament del Projecte Compendium.cat 24.000.-€ bianual (12.000.-€,l’any 2022 i 12.000.-€,l’any 2023) Resolució concessió subvenció
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte CIVILAW, amb l’objectiu de  formar advocades i advocats de 7 Estats Membres  en relació a instruments legals relatius al dret de família i al dret d’ insolvència

Partners:

Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya

Subvenció total per al Projecte: 409.313,53€

Subvenció total per al CICAC:

3.672€

Vigència del projecte:

De 2022 a 2024

Subvenció CIVILAW
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte TRADATA 2, advocades i advocats en protecció de dades conjuntament amb 8 diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

Partners:

Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de París, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, el Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya, Col.legi d’Advocats de Xipre.

Subvenció total per al Projecte: 323.704,74€

Subvenció total per al CICAC:

1.836€

Vigència del projecte:

De 2022 a 2024

Subvenció TRADATA 2
Comissió Europea

Programa de Justícia de la UE

Implementar el projecte LITEL.

Té l’objectiu de formar a l’advocacia jove en normativa de la UE i intercanvi de bones pràctiques entre proveïdors de formació per advocades i advocats.

Partners:

Escola de Formació del Col.legi de l’Advocacia de París (coordinador)

Col.legi de l’Advocacia d’Irlanda

Col.legi d’advocats de la República Txeca

 

Subvenció total per al Projecte: 193.687,43€

 

Subvenció total per al CICAC:

19.094,36€

Vigència del projecte:

1/12/2022 a 1/11/2024

 

EUROPEAN COMMISSIONS Mobilitat d’alumnat per motius d’aprenentatge i practiques, d’Educació Superior entre els països del programa ERASMUS + Pressupost aprovat per SEPIE: 21.000€. Conveni de Subvenció
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA Oferiment a les persones col·legiades en col·legis de l’advocacia de Catalunya de formació continuada en matèria d’habitatge 12.250.-€ Resolució Concessió Subvenció 
Departament de Cultura Desenvolupament del Projecte Compendium.cat 24.763.-€ Resolució concessió subvenció
Departament de Cultura Promoció de l’ús de la llengua catalana entre l’advocacia 33.808.-€ Resolució concessió subvenció
Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya Difusió i Promoció de la mediació entre els lletrats i lletrades dels col·legis de l’advocacia de Catalunya, l’àmbit empresarial  a Catalunya i ciutadania en l’exercici 2023 43.635,50.-€ Resolució concessió subvenció
Memorial democràtic Projecte de recerca de la memòria democràtica-Impacte de la guerra civil en els col·legis de l’advocacia en Catalunya –exercici 2023 3.400.-€ Resolució concessió subvenció

 

 

Related Articles

Back to top button