Home / Seminaris web sobre llenguatge jurídic català gratuïts

Seminaris web sobre llenguatge jurídic català gratuïts

Els seminaris web que ofereix la Comissió de Llengua compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya, i són els següents:

  • Seminari 1: Errors lingüístics típics de les demandes

A partir d’un text real de demanda, s’aborden qüestions com els gerundis especificatius, el comportament sintàctic de verbs com ara acompanyar i adjuntar, les majúscules en els càrrecs, l’escriptura de les sigles i l’ús incorrecte de mateix amb valor pronominal, entre altres aspectes.

  • Seminari 2: Errors lingüístics típics dels estatuts de societats

A partir de l’observació dels estatuts de La Caixa, es tracten qüestions sintàctiques i estilístiques entre les quals cal destacar els usos dels temps verbals més adients, l’ús del verb ostentar, els gerundis de posterioritat i l’ús d’expressions no sexistes, entre altres qüestions.

  • Seminari 3: Errors lingüístics típics de la redacció jurídica general

A la sessió s’hi exposen els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de consignar la legislació, es proporciona terminologia per a l’expressió dels terminis, es tracten locucions controvertides i s’aborden règims verbals que sovint generen errors de sintaxi. Es recomana descarregar el material per tal de poder seguir la sessió amb aprofitament.

  • Seminari 4: Recursos imprescindibles per fer escrits brillants

En el seminari es presenten més de deu recursos lingüístics sobre llenguatge jurídic català que l’advocacia té a la seva disposició en línia (l’Optimot, el Portal Jurídic de Catalunya, el nou Diccionari jurídic, el TERMCAT, etc.) i s’ensenya com fer-hi cerques lingüístiques.

Com inscriure’s als seminaris i visualitzar-los?

Cal entrar a www.formacioadvocaciacatalana.cat i registrar-s’hi. Busqueu el seminari que us interessi més posant el seu títol en el cercador. Un cop trobeu el seminari, feu clic sobre el títol i ja visualitzareu l’enllaç al vídeo de la sessió i del material que calgui descarregar (en cas que n’hi hagi).

Fins quan es podran visualitzar?

Els vídeos estaran disponibles durant 3 mesos des de la data de l’emissió en directe. Les dates d’emissió en directe dels seminaris són les següents: el seminari 1 es va emetre el 20 de març de 2020, el seminari 2 es va emetre el 3 d’abril de 2020, el seminari 3 es va emetre el 20 de maig de 2020 i el seminari 4 es va emetre el 28 de maig de 2020.

Si teniu problemes per accedir a la plataforma o trobar el vídeo, podeu consultar el manual d’instruccions o escriure un correu a serveilinguistic@cicac.cat.