Seminaris web sobre llenguatge jurídic català gratuïts

Els seminaris web que ofereix la Comissió de Llengua compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya, i són els següents:

  • Seminari 1: Errors lingüístics típics de les demandes

A partir d’un text real de demanda, s’aborden qüestions com els gerundis especificatius, el comportament sintàctic de verbs com ara acompanyar i adjuntar, les majúscules en els càrrecs, l’escriptura de les sigles i l’ús incorrecte de mateix amb valor pronominal, entre altres aspectes.

  • Seminari 2: Errors lingüístics típics dels estatuts de societats

A partir de l’observació dels estatuts de La Caixa, es tracten qüestions sintàctiques i estilístiques entre les quals cal destacar els usos dels temps verbals més adients, l’ús del verb ostentar, els gerundis de posterioritat i l’ús d’expressions no sexistes, entre altres qüestions.

  • Seminari 3: Errors lingüístics típics de la redacció jurídica general

A la sessió s’hi exposen els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de consignar la legislació, es proporciona terminologia per a l’expressió dels terminis, es tracten locucions controvertides i s’aborden règims verbals que sovint generen errors de sintaxi. Es recomana descarregar el material per tal de poder seguir la sessió amb aprofitament.

  • Seminari 4: Recursos imprescindibles per fer escrits brillants

En el seminari es presenten més de deu recursos lingüístics sobre llenguatge jurídic català que l’advocacia té a la seva disposició en línia (l’Optimot, el Portal Jurídic de Catalunya, el nou Diccionari jurídic, el TERMCAT, etc.) i s’ensenya com fer-hi cerques lingüístiques.

Com inscriure’s als seminaris i visualitzar-los?

Cal entrar a www.formacioadvocaciacatalana.cat i registrar-s’hi. Busqueu el seminari que us interessi més posant el seu títol en el cercador. Un cop trobeu el seminari, feu clic sobre el títol i ja visualitzareu l’enllaç al vídeo de la sessió i del material que calgui descarregar (en cas que n’hi hagi).

Fins quan es podran visualitzar?

Els vídeos estaran disponibles durant 3 mesos des de la data de l’emissió en directe. Les dates d’emissió en directe dels seminaris són les següents: el seminari 1 es va emetre el 20 de març de 2020, el seminari 2 es va emetre el 3 d’abril de 2020, el seminari 3 es va emetre el 20 de maig de 2020 i el seminari 4 es va emetre el 28 de maig de 2020.

Si teniu problemes per accedir a la plataforma o trobar el vídeo, podeu consultar el manual d’instruccions o escriure un correu a serveilinguistic@cicac.cat.

Back to top button