Informació Institucional

 

Comissió Permanent del Consell de l'Advocacia Catalana

1.- Composició:

 • Presidenta:  Excma. Sra. Marta Martínez i Gellidaa
 • Vicepresident: Excm. Sr. Joan Martínez
 • Secretària: Excma. Sra. Estela Martin
 • Tresorera: Excma. Sra. Antònia Martí Teruel
 • Vocal: Excm. Sr. Jesus Sánchez
 • Vocal: Excm. Sr. David Casellas

2.- Funcions:

Comissions del Consell de l'Advocacia Catalana

Suport Tècnic

Per al desenvolupament de les accions que es porten a terme des del Consell de l’Advocacia Catalana i les diferents comissions, el Consell compta amb un equip de 9  treballadors i treballadores, en règim de contractació laboral subjecta a la normativa laboral i al conveni col·lectiu del sector.

La relació de llocs de treball és la següent:

 • 1 gerència
 • 1 cap de secretaria i administració
 • 3 responsables tècnics adscrits a comissions del Consell
 • 2 administratius
 • 1 auxiliar administratiu

El Consell també disposa dels serveis de 2 col·laboradors externs per a les funcions de comunicació i de suport a l’àrea de llengua i desenvolupament del portal Compendium.cat, respectivament.

 

Back to top button