Català a la Carta

cartes_prova 1El Català a la Carta és una nova iniciativa del Servei Lingüístic que pretén donar a conèixer, per mitjà de la publicació d’articles breus i entenedors, els aspectes lèxics i gramaticals que solen generar més errors en la redacció de documents jurídics i administratius, així com les etimologies més curioses dels termes jurídics.

Aquests articles no només van adreçats als advocats que tinguin interès en la llengua catalana, sinó també a tots els professionals del món jurídic, lingüístic i administratiu que siguin sensibles al bon ús de la llengua.

Articles publicats:

1. En data o amb data?

2. Què vol dir amb la vènia?

3. Majusculitis

4. La traducció del  terme auto al català (I)

5. La traducció del terme auto al català (II)

6. Locucions i expressions fixes (I): victòria pírrica i discussió bizantina

7. En vista de o amb vista a?

8. Locucions i expressions fixes (II): judici salomònic i llei draconiana

9. A la demanda, s’acompanyen els documents o s’adjunten?

10. Tot el que cal saber sobre els verbs adjuntar i acompanyar

11. El llenguatge jurídic i la sexualitat

12. Les sigles, sense punts

13. Subsanem o esmenem?

14. Règims econòmics matrimonials (I)

15. Règims econòmics matrimonials (II)

16. Emplaçament o citació?

17. Complet o complert?

18. El guionet en la denominació de càrrecs

19. Connectors conflictius en la redacció jurídica (I)

20. Connectors conflictius en la redacció jurídica (II)

21. Els TSJ o els TSJs? Nova normativa sobre el plural de les sigles.

22. Procedeix o escau?

23. Els càrrecs ja no s’ostenten

24. ERTOs i no ERTEs

25. Venim dient que és incorrecte!

26. Els judicis, ni se senyalen, ni s’aplacen

27. L’àmbit jurídic en femení (I)

28. L’àmbit jurídic en femení (II).

29. Com es tradueix no ha lugar?

30. Terminologia bàsica de dret de família: errors comuns i recomanacions

31. Acte de conciliació vs. acta de conciliació

32. Terminologia bàsica de dret concursal: castellanismes i altres comentaris

33. Terminologia bàsica de dret de successions: errors comuns i règims verbals

34. El punt i coma en la redacció jurídica

35. Traducció jurídica francès>català: el terme article

36. Traducció jurídica francès-català: la preposició sous

37. Terminologia controvertida sobre divisions, delimitacions i inscripcions registrals de finques (castellà-català)

38. Redacció jurídica clara: la formulació en positiu

39. Glossari de lèxic jurídic planer

Back to top button