Home / Àrees de treball / Servei Lingüístic

Servei Lingüístic

Àrea de Llegua

 

L’àmbit jurídic en femení (I)

Amb motiu del Dia de la Dona, el Servei Lingüístic del CICAC ha elaborat un article per explicar com es formen els femenins de denominacions de càrrecs i oficis típics de l’àmbit jurídic, un àmbit marcat per una tradició masculina ...

Read More »