Qui som?

La Comissió de Llengua Catalana va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell de l’Advocacia Catalana, ara fa 26 anys. Té com a objectius principals, d’una banda, treballar per eliminar tots els prejudicis que pateix l’ús de la llengua catalana en el món jurídic; de l’altra, sensibilitzar tots els professionals del dret perquè utilitzin la seva pròpia llengua en l’exercici professional, i, finalment, dotar els advocats i advocades d’eines i recursos que els puguin facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

La Comissió, que es reuneix mensualment, la presideix un degà i està formada per un advocat o advocada designat per cada col·legi d’advocats de Catalunya i també hi participen dues persones designades pels col·legis d’advocats de les Illes Balears i de Perpinyà. En total, doncs, són 16 advocats i advocades, les reunions i tasques dels quals estan coordinades des de la Secretaria i l’Assessoria Jurídica del Consell de l’Advocacia Catalana.

Rogeli Montoliu, president de la Comissió de Llengua del CICAC

Coneixedors de les limitacions i mancances lingüístiques del col·lectiu, per aconseguir la normalitat de l’ús del català en l’àmbit jurídic, busquem i dotem els advocats d’eines i recursos que considerem necessaris. Per tal de complir aquesta tasca, duem a terme les iniciatives i activitats següents:

  • disposem de personal tècnic qualificat que atén i resol totes les consultes i les qüestions que li siguin plantejades sobre el llenguatge jurídic català;
  • organitzem jornades sobre l’ús del català a la justícia;
  • posem a disposició dels col·legiats un traductor automàtic gratuït castellà-català especialitzat en l’àmbit jurídic;
  • editem formularis jurídics en català;
  • informem a través del butlletí de notícies mensual de les novetats relacionades amb el català en l’àmbit jurídic (nova terminologia, sentències, recursos que facilita la Generalitat) i d’altres;
  • organitzem anualment el Premi Agustí Juandó i Royo, que s’atorga a les persones o entitats que en la seva trajectòria professional s’hagin destacat per la defensa i la lluita de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

Des de l’any 2008, el Consell de l’Advocacia Catalana, el Departament de Justícia i Política Lingüística tenen signat un conveni de col·laboració per desenvolupar i executar un Pla de treball ben ambiciós, l’objectiu del qual és treballar conjuntament i coordinadament per facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit judicial. Gràcies a aquest conveni, des del CICAC posem a disposició dels col·legiats cursos gratuïts de català del nivell B, C i jurídic; cursos d’oratòria, i tallers sobre eines en català a la xarxa, entre moltes altres activitats.

Amb un espai propi, com és l’Àrea del Servei Lingüístic dins del web general del Consell, fem publicitat i informem de tots aquests recursos i eines. Així mateix, a través de l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat, els companys i companyes ens podeu fer arribar les vostres consultes, problemes, opinions i qüestions que resoldrem, a fi de donar un servei àgil, tècnic i directe als advocats i advocades catalans.

Memòria d’actuació 2020 – Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

Memòria d’actuació 2021 – Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana