Qui som?

La Comissió de Llengua Catalana va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell de l’Advocacia Catalana pels volts del 1989, i el Servei Lingüístic és l’òrgan executor de les decisions que es prenen en el si de la Comissió.

La Comissió té com a objectius principals treballar per eliminar tots els prejudicis que pateix l’ús de la llengua catalana en el món jurídic; sensibilitzar tots els professionals del dret perquè utilitzin la seva pròpia llengua en l’exercici professional, i dotar els advocats i advocades d’eines i recursos que els puguin facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

La Comissió, que es reuneix mensualment, està formada per catorze membres: el president i tretze advocats o advocades, cada un dels quals representa un col·legi d’advocats de Catalunya. També hi participen representants designats pels col·legis d’advocats de les Illes Balears i de Perpinyà. En total, són 16 advocats i advocades, les reunions i tasques dels quals estan coordinades des de la Secretaria i l’Assessoria Jurídica del Consell de l’Advocacia Catalana.

Rogeli Montoliu, president de la Comissió de Llengua del CICAC

Per tal de complir els objectius abans esmentats, la Comissió de Llengua duu a terme les iniciatives i activitats següents:

  • promou programes de foment del català a l’àmbit del dret (com el Programa de foment del català TOAD);
  • convoca cursos formatius de llengua catalana gratuïts per als advocats i advocades;
  • organitza jornades sobre l’ús del català a la justícia;
  • posa a disposició dels col·legiats un traductor automàtic gratuït castellà-català especialitzat en l’àmbit jurídic i altres recursos lingüístics;
  • edita formularis jurídics en català;
  • informa a través del butlletí de notícies mensual de les novetats relacionades amb el català en l’àmbit jurídic (nova terminologia, sentències, recursos que facilita la Generalitat) i d’altres;
  • organitza anualment el Premi Agustí Juandó i Royo, que s’atorga a les persones o entitats que en la seva trajectòria professional s’hagin destacat per la defensa i la lluita de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

Totes aquestes activitats estan vertebrades pel Pla de treball que deriva dels successius convenis de col·laboració que el Consell de l’Advocacia Catalana, el Departament de Justícia i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya han signat juntament amb altres institucions del món del dret amb l’objectiu de treballar coordinadament per facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit judicial.

Amb un espai propi, com és l’Àrea del Servei Lingüístic dins del web general del Consell, la Comissió de Llengua fa publicitat i informa de tots aquests recursos i eines. Així mateix, a través de l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat, els companys i companyes ens podeu fer arribar les vostres consultes, problemes, opinions i qüestions que resoldrem, a fi de donar un servei àgil, tècnic i directe als advocats i advocades catalans.

 

 

Back to top button