Home / Àrees de treball / Servei Lingüístic

Servei Lingüístic

Àrea de Llegua

 

Català a la carta: Les sigles, sense punts

català a la carta

En llenguatge jurídic és molt habitual l’ús de sigles. Per exemple, en un contracte d’arrendament són habituals sigles relatives a impostos i índexs (IPC, IBI, IVA), al document d’identitat de les parts (DNI) i a la legislació corresponent (CC, LAU); ...

Read More »