Home / Comissions del Consell / Servei Lingüístic

Servei Lingüístic

Àrea de Llegua

President:
Excm. Rogeli Montoliu i Casals, degà del Col·legi d’Advocats de Vic

El Servei Lingüístic és l’òrgan executor de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, la qual va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell de l’Advocacia Catalana. La Comissió té com a objectius treballar per eliminar els prejudicis que pateix el català en el món jurídic, vetllar pel respecte dels drets lingüístics, sensibilitzar els advocats i advocades perquè utilitzin el català i dotar-los de recursos per garantir el dret d’opció lingüística. Més informació