Vídeo. WbinCICAC: Canals de denúncia. Anàlisi segons la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i segons la llei llei 10/2010, 28 d’ abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme

Línia


La llei 2/2023,  de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les  persones que informen sobre infraccions normatives   i de lluita contra la corrupció va establir obligacions en relació a la necessitat de disposar de canals de denúncia i la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives.

Per altra part,  la llei 10/2010,de 28 d’abril, de prevenció del  blanqueig de capitals i de finançament del  terrorismes establia també la necessitat de disposar de sistemes de informació interna.

El present webinar ens permetrà avançar en les obligacions derivades d’aquestes  dues normes, i com ens poden afectar en l’exercici de la nostra professió.Presentació i benvinguda a càrrec del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Miguel  Angel Gimeno Jubero, i de la presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, l’Excma. Sra. Marta Martínez i Gellida.

Ponents: 

  • Sra. Rosa María Pérez Pablo, cap de Legislació i Assumptes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
  • Sr. Miquel Fortuny,  Advocat especialitzat en compliment normatiu: Impacte en els despatxos d’advocats de la llei 2/2023 i de la llei 10/2010.

Modera: L’Excm. Sr. Albert Sierra, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona i responsable de Comitè d’ètica d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

Cloenda: L’Excma. Sra. Eulàlia Barros, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i responsable de Comitè d’ètica d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.


Data: 26 de juny de 2024

Hora: 16 hores

Format: Línia

Preu: Gratuït


 

 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

Related Articles

Back to top button