(Places exhaurides) Curs pràctic sobre “BARNAHUS” Protecció i atenció integral als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals

En línia

Us informem que aquest Consell de l’Advocacia Catalana ofereix del 15 d’abril al 21 de juny de 2024, el Curs pràctic sobre “BARNAHUS” Protecció i atenció integral als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals amb una durada total de 35 hores, distribuïdes en 23 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 12 hores de sessions pràctiques (de tres hores cadascuna).

Programa


El present curs te com a objectiu Informar i formar a l’advocacia catalana sobre el model BARNAHUS, projecte de la unitat integrada d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, desenvolupat per un equip pluridisciplinari format en l’atenció a nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys que han patit violència sexual, i està especialment adreçat  a advocats i advocades que es dediquin a l’atenció a les víctimes d’abusos sexuals,  i a advocats i advocades adscrits al torn d’ofici, en les especialitats de Penal,  de menors i violència de gènere.

El curs té una durada total de 35 hores, distribuïdes en 23 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 12 hores de sessions pràctiques (de tres hores cadascuna).

Us informem que aquest curs està subvencionat al 100% pel fons Next Generation EU, mitjançat  el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (en endavant, CONFORCAT), el qual té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l’àmbit de Catalunya. 

Aquesta formació s’ofereix íntegrament en format TELEFORMACIÓ, mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, per accedir als vídeos dels ponents, als materials didàctics, sessions pràctiques, tutoritzacions i activitats d’avaluació.


Data: Del 15 d’abril de 2024 fins al 21 de juny de 2024

Format: Línia a través de la Plataforma Formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana

Preu: Gratuït.

Places (exhaurides): 50 places. Un cop exhaurides les places,  les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

 

Per tal de justificar l’activitat professional, és obligatori adjuntar en la sol·licitud el darrer rebut de pagament d’autònoms, pagament de la quota col·legial i/o Mutua, o bé nòmina.

 

Un cop es disposa de tota la documentació (2 documents + rebut justificant autònoms), caldrà fer-ho arribar, abans del 02/04/2024, a: 

  • Entrega e-mail formacio@cicac.cat : Digitalment, caldrà certificat digital acreditat.
  • Entrega presencial seu del CICAC (Roger de Llúria núm. 113, 3a planta de Barcelona): Amb signatura original manuscrita.

  • Persones destinatàries: col·legiades i col·legiats, a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya.
  • El CICAC es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa formatiu, i/o de suspendre l’acció formativa per manca d’inscripcions.
  • Reservat el dret d’admissió.

Subvencionat per:

Related Articles

Back to top button