Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana en relació a la vaga del cos de lletrats de l’Administració de Justícia

En relació a la vaga indefinida del cos de lletrats de l’Administració de Justícia i davant l’afectació que està tenint en el desenvolupament ordinari de l’activitat judicial, en la ciutadania i en el conjunt de l’advocacia, el Consell de l’Advocacia Catalana manifesta:

 

  • Des del màxim respecte a les legítimes reivindicacions del cos de lletrats de l’Administració de Justícia, apressem al Ministeri de Justícia i a les organitzacions convocants a explorar totes les vies de diàleg i negociació per facilitar un acord que permeti la desconvocatòria de la vaga el més aviat possible i l’immediat retorn a la normalitat als jutjats

 

  • Demanem que es vetlli escrupolosament perquè en els serveis mínims establerts es tingui especial cura i es prioritzin els casos que afectin a persones en situació de vulnerabilitat, per la qual cosa cal revisar aquells procediments en que es poden haver detectat disfuncions que podrien ocasionar un greuge, especialment en els casos de famílies, dones i infants vulnerables

 

  • Constatem que la convocatòria, a banda de la seva afectació directa en el funcionament dels òrgans judicials, està tenint també uns efectes indirectes que provoquen la paralització d’altres actuacions rutinàries dels jutjats que no s’haurien de veure afectades per la vaga, causant un perjudici afegit a la ciutadania. És per això que instem a l’administració competent a establir mesures que minimitzin aquests efectes i garanteixin el desenvolupament normal d’aquests procediments de caire rutinari, com seria el cas de l’execució de pagaments, entre d’altres

 

  • Oferim al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la col·laboració dels 14 Col·legis de l’Advocacia Catalana per treballar en la millora dels mecanismes de comunicació i informació sobre les conseqüències de la vaga, amb l’objectiu de poder anticipar en les 24 hores prèvies les previsions de procediments suspesos o afectats per la vaga i evitar els greus perjudicis de tot tipus que s’estan causant a la ciutadania i a l’advocacia

 

Barcelona, a 7 de febrer de 2023

Related Articles

Back to top button