Signada l’addenda per prorrogar per al 2023 el Programa de foment de l’ús del català en l’àmbit d’assistència jurídica gratuïta, amb increment de l’import del mòdul inicialment previst

El govern de la Generalitat ha acordat, en data de 3 de gener, prorrogar per a l’any 2023 el conveni subscrit entre el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana per fomentar el català en l’àmbit de la justícia gratuïta. D’aquesta manera, es dona continuïtat al programa específic de foment de l’ús del català en les actuacions processals de l’advocacia en l’àmbit de la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta.

Els professionals del torn d’ofici inscrits voluntàriament al programa reben una bonificació de 20 euros addicionals per a cada actuació feta en català i, alhora, assumeixen el compromís de fer efectiu el dret d’opció lingüística dels seus defensats.

Els advocats i advocades que ja es van inscriure al programa l’any 2022 no cal que tornin a demanar l’alta i se’ls continuarà aplicant el complement de forma automàtica. Els professionals del torn d’ofici que encara no hi estiguin inscrits poden tramitar la sol·licitud d’alta enviant-la degudament emplenada i signada a l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg de tot l’any.

 

 

Related Articles

Back to top button