L’Advocacia Catalana proposa que els graus de Dret i Criminologia tinguin assignatures sobre mediació

L’objectiu és que els estudiants de dret acabin la seva formació amb els coneixements suficients de les eines alternatives de solució de conflictes

El Consell de l’Advocacia Catalana proposa que els graus de Dret i Criminologia que s’imparteixen a les universitats catalanes incorporin en els seus plans d’estudis assignatures, tant obligatòries com optatives, sobre mediació i la resta de mètodes alternatius de solució de conflictes. Amb aquesta proposta, l’advocacia catalana pretén que “cap estudiant de la branca del dret acabi la seva formació sense haver adquirit uns coneixements suficients sobre aquestes noves eines”, ha explicat la presidenta de la Comissió de Mediació del Consell i degana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez Gellida. La demanda es farà arribar properament de forma oficial als departaments de Justícia i d’Universitats i Recerca de la Generalitat.

L’aprovació del projecte de Llei de mesures d’eficiència processal establirà que abans d’interposar un procediment contenciós en matèria civil caldrà acreditar que primer s’ha intentat resoldre el conflicte a través de qualsevol dels mètodes alternatius. Martínez Gellida assenyala que “això ens situa en un nou escenari que ens afecta a tots els operadors jurídics i del qual la universitat no en pot ser aliena”. La presidenta de la Comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana considera que “el rol de la universitat és fonamental en el canvi de model i en el foment d’una nova sensibilitat basada en la recerca del consens i de l’acord”, i afegeix que aquesta “transformació no serà possible si no s’incideix des del principi en la formació que reben els futurs professionals”.

En aquest sentit, la proposta del Consell de l’Advocacia Catalana estableix incorporar una assignatura obligatòria sobre mediació i mètodes alternatius de solució de conflictes als quatre cursos del grau de Dret i una assignatures optativa a tercer i quart. Pel fa al grau de Criminologia, es proposa una assignatura obligatòria a segon i una altra d’optativa a tercer. Finalment, també es demana que el màster d’Accés a l’Advocacia compti amb una assignatura obligatòria i una altra d’optativa sobre aquesta mateixa matèria.

El Consell de l’Advocacia Catalana treballa des del 2020 en la promoció i impuls d’aquests mètodes alternatius través del programa InMediació amb l’objectiu de “desjudicialitzar conflictes que es poden resoldre amb la mediació professional, sense necessitat d’acabar litigant en el jutjat”, assegura Martínez Gellida. Amb aquesta fórmula no només s’aconsegueix reduir la pressió als jutjats ordinaris “sinó que ens sumem a la progressiva aplicació d’aquests mètodes que ja es fa a tot Europa i donem resposta als canvis socials i culturals, que ens exigeixen noves eines menys confrontatives i més eficients per respondre als vells i nous conflictes”, diu la presidenta de la Comissió de Mediació del Consell.

La mediació es va començar a aplicar de forma incipient a Europa a partir dels anys vuitanta després de l’experiència d’èxit que havia obtingut a països com els Estats Units, Canadà o Austràlia, especialment en l’abordatge de conflictes en l’àmbit familiar. Actualment, el mateix Consell d’Europa recomana als estats promoure la mediació i la resta de mètodes alternatius de solució de conflictes, i en països com Alemanya, per exemple, s’apliquen fins i tot incentius fiscals si es prioritza la mediació per davant de la justícia ordinària, o al Regne Unit ja forma part dels plans de justícia gratuïta.

Més InMediació al 2023

El Consell de l’Advocacia Catalana tanca avui el programa InMediació que s’ha desenvolupat al llarg d’aquest any i treballa ja en l’edició de 2023. Enguany, s’ha prioritzat especialment la necessitat d’apropar la mediació a la ciutadania i als professionals jurídics i normalitzar el seu ús perquè deixi de ser una eina excepcional. Al llarg de l’any s’han celebrat tres jornades i dos webinars, entre d’altres accions.

Barcelona, 15 de desembre de 2022

 

Related Articles

Back to top button