Manifest del Consell de l’Advocacia Catalana de condemna pels fets del passat 24 de juny a la frontera entre Espanya i el Marroc.

 

Des del Consell de l’Advocacia Catalana condemnem la violació dels drets humans que, de forma clara,  s’ha produït en la frontera entre Espanya i el Marroc, quan un grup de migrants va pretendre accedir a territori espanyol.

Com és  evident,  qualsevol Estat ha de disposar de normes en matèria migratòria, però és també necessari que, tant les normes que concretin la política d’accés als territoris, com la seva execució,  estiguin basades en un absolut respecte als drets humans de les persones migrants,  que han de veure com el seu dret a la vida, integritat, seguretat i dignitat son prioritzats pels Estats,  sigui quina sigui la seva procedència.

L’actuació de les forces de seguretat  ha de prioritzar la  prevenció sobre la repressió, aplicant criteris de  proporcionalitat  i minimització de l’ús de la força quan aquesta   és inevitable,  descartant, sempre,  qualsevol tracte indigne a les persones.

Aquests principis no van ser aplicats el 24 de juny, en aquest incident en el que han perdut la vida  un mínim de 23 persones  i que  ens mostra, de nou,  els riscos que assumeixen les persones migrants en el seu camí per accedir a Europa, les dificultats  per poder fer ús del dret d’asil, i el tractament indigne al que es veuen sotmeses amb clares violacions dels seus drets humans.

Reivindiquem  la pràctica d’un sistema migratori absolutament respectuós amb els drets humans, que permeti el tractament individualitzat de cadascuna de les persones migrants  i l’accés  al dret de defensa i assistència legal.

Exigim una investigació independent que aporti claredat als fets ocorreguts el 24 de juny en la frontera del Marroc a Melilla, amb assumpció de les responsabilitats que en resultin.

Denunciem les màfies que  exploten i s’aprofiten, sense escrúpols,  de la situació de necessitat  de les persones migrants.

 

Barcelona, 26 de juny de 2022

Related Articles

Back to top button