Justícia presenta la diagnosi i el primer paquet de mesures per revertir la situació del català a la justícia

Aquest mes de juny el Departament de Justícia ha presentat un nou Pla de foment del català que vertebra un conjunt d’actuacions concretes per impulsar el català en els diferents àmbits de la conselleria, més enllà dels jutjats i l’Administració de justícia. Aquest paquet de mesures és fruit d’una diagnosi prèvia realitzada per un equip de 27 persones constituït ad hoc.

La diagnosi consisteix en una radiografia de l’ús i la presència del català en tots els àmbits competencials del Departament de Justícia: Administració de justícia; centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil; mesures penals alternatives; Centre d’Iniciatives per a la Reinserció; Afers Religiosos; Dret, Entitats Jurídiques i Mediació; CEJFE, Memòria Democràtica i també els serveis centrals, des d’on s’impulsen les licitacions, les subvencions i els contractes menors, entre altres funcions. Així mateix, l’estudi també ha tingut en compte totes les vessants possibles: reglamentació, dinamització, formació, eines i programari intern, nivell lingüístic acreditat dels professionals, dades sobre usos escrits i orals, assessorament, conscienciació o comunicació, entre d’altres. En termes generals, els resultats mostren unes xifres força negatives de l’ús del català en l’àmbit de la justícia, en el sentit més ampli.

El Pla de foment del català està format per 10 actuacions:

  1. Aprovació i constitució del Pacte Nacional per la Justícia
  2. Codi QR i circuit directe de queixes lingüístiques
  3. Nova web justicia.gencat.cat/llengua
  4. Nivell C1 com a mèrit, en lloc del B2
  5. Convocatòria de beques per a jutges i fiscals
  6. Nous diccionaris terminològics: de mediació i de dret processal
  7. Català com a llengua d’oportunitats
  8. Acord amb les entitats religioses
  9. Nou model de formació: més innovació, més personalització
  10. Campanya de conscienciació

Vegeu el vídeo promocional

Més informació

Related Articles

Back to top button