El Consell de l’Advocacia Catalana insta a la Universitat de Barcelona a rescindir el contracte amb Vivotecnia i garantir els drets dels animals

La Comissió de Dret Animal exigeix l’alliberament dels 32 gossos utilitzats per un estudi que el Parc Científic de la UB ha adjudicat a aquesta empresa, investigada judicialment per maltractament animal

El Consell de l’Advocacia Catalana insta a la Universitat de Barcelona (UB) a rescindir el contracte que la Fundació Parc Científic de Barcelona, depenent de la UB, ha adjudicat a Vivotecnia, empresa que està sent investigada judicialment arran de les suposades pràctiques de maltractament animal comeses en els seus laboratoris. Malgrat aquests antecedents, el passat mes de novembre la UB va contractar els serveis de Vivotecnia per testar un medicament en 32 gossos de la raça Beagle, que posteriorment preveu sacrificar per a la realització de necròpsies.

El Consell exigeix l’alliberament dels gossos, com a mesura cautelar, i que paral·lelament s’investiguin els termes del contracte, la idoneïtat de l’empresa contractada i l’eventual rescissió del contracte.

El Consell, a través de la Comissió de Dret Animal, també demana que, una vegada rescindit el contracte amb Vivotecnia, es posin en adopció els gossos i que la UB, i tots els organismes i institucions que en depenen, es comprometin a implantar mètodes alternatius a l’experimentació animal en totes les seves activitats de recerca i investigació.

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea inclou, en les seves disposicions generals, en el seu article 13 “l’obligació de la Unio Europe i dels Estats Membres de tenir plenament en compte el benestar dels animals quan formulin i apliquin algunes polítiques, tals com la política d’investigació, de desenvolupament tecnològic i mercat interior”.

D’altra banda, la Comissió Europea, a través de la Recomanació 2007/526/CE, de 18 de juny de 2007, va establir les directrius relatives a l’allotjament i la cura dels animals utilitzats per experimentació i altres finalitats científiques a través de la directiva 2010/63/UE. Aquesta directiva determina que, al final del procediment cal prendre la decisió més adequada pel que fa al futur de l’animal, sobre la base del seu benestar i dels riscos potencials pel medi ambient. La mateixa directiva manifesta que els criadors, subministradors i usuaris dels animals han d’oferir un règim de reallotjament que garanteixi la socialització dels animals. En el cas dels animals a la natura, s’aplicarà un programa de rehabilitació abans de ser retornats al seu hàbitat. Així mateix, l’article 30 de RD 53/2013 estableix la possibilitat de l’adopció dels animals que han estat utilitzats per experimentació sempre que la seva salut ho permeti, no suposi un perill de salut pública, s’hagin pres les mesures adequades per salvaguardar el benestar de l’animal i es garanteixi la seva sociabilitat.

La màxima consideració normativa i conceptuació dels animals com a éssers sentents, diferents de les coses, s’assoleix com a principi general i constitutiu de Dret Originari de la Unió Europea amb la inclusió del Protocol sobre protecció d’animals que figura com a annex al tractat Constitutiu de la Unió Europea de 1997 (Amsterdam), que considera aquests com a “éssers sensibles”, amb la qual cosa es produeix un ple reconeixement com a tals dins de la UE, com a principi general i constitutiu que l’any 2009 mitjançant la seva incorporació al Tractat de Lisboa, ex art. 13 TFUE, exigeix ​​als Estats membres que respectin les exigències en matèria de benestar dels animals com a éssers sensibles.

Catalunya, pionera en regulació de protecció animal

La Comissió de Dret Animal vol posar en relleu, a més que, “la nostra comunitat autònoma, Catalunya, ha estat pionera en la creació de regulació de protecció animal a nivell estatal, amb la publicació del decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la llei de protecció d’animals, i s’ha considerat com a finalitat d’aquesta Llei assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una major responsabilitat i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i preservació dels animals, garantint una sèrie de prerrogatives tal com és el sacrifici zero”.

Per tot això, “en nom del compliment de la Llei, per la qual vetllarem sempre, en virtut de la construcció d’una societat més ètica, moral i justa envers aquests éssers sensibles que són els animals, sol·licitem a la Universitat de Barcelona la rescissió del contracte amb Vivotecnia i l’alliberament i posada en adopció dels 32 gossos Beagle, ​​així com la implantació de mètodes alternatius a l’experimentació amb animals”, manifesta la Comissió de Dret Animal, per afegir que “volem que Europa i el món mirin cap a mètodes alternatius, que són possibles, i enterrar imatges d’animals maltractats, ultratjats i denigrats. Volem una societat més empàtica per als animals i per a les persones sol·licitant que el cercle de patiment que esdevé en laboratoris amb finalitats d’experimentació arribi al final”

Comissions de Protecció dels Drets dels Animals

La Comissió de Dret Animal del Consell de l’Advocacia Catalana està formada per representants de les 14 Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats de Catalunya: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus, Manresa, Tortosa, Sant Feliu de Llobregat, Figueres i Vic, i també hi és representada la Comissió de les Illes Balears. Els professionals d’aquestes Comissions treballen de forma totalment voluntària i altruista amb l’objectiu de vetllar pel compliment de la legislació vigent en Dret Animal, formar als professionals interessats en la matèria, conscienciar a la societat contra el maltractament, avançar en la prohibició d’espectacles amb animals i en la implantació de mètodes ètics de control de la població i actuar davant qualsevol situació denunciable.  

Barcelona, 20 de gener de 2022

Related Articles

Back to top button