Places exhaurides a la convocatòria de cursos de llengua catalana adreçats a l’advocacia catalana per al 2022

La convocatòria de cursos de llengua catalana 2022 adreçada a l’advocacia catalana exhaureix les 200 places. Es tracta de cursos que ofereixen la possibilitat de preparar el certificat de nivell B, C o llenguatge jurídic i accedir a un examen amb certificat oficial del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, equivalent al que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. 

Els cursos són gratuïts i es basen en un sistema d’autoaprenentatge, amb exercicis autocorrectius ubicats en una aula virtual, el seguiment del qual comporta una dedicació total de temps equivalent a 80 hores lectives (60 hores en el curs de llenguatge jurídic). 

L’èxit de convocatòria constata l’interès que té l’advocacia catalana en formar-se en la llengua catalana, tant des del punt de vista dels nouvinguts o els novells que volen iniciar-se en l’aprenentatge del català, com dels que volen consolidar el seu nivell i formar-se en el nivell C o llenguatge jurídic. 

Aquests cursos són una iniciativa aprovada arran del Conveni marc de col·laboració signat el 21 de desembre de 2020 entre la Generalitat de Catalunya i institucions que representen sectors professionals de l’àmbit del dret.

Related Articles

Back to top button