Material i vídeo : WbinCICAC: Primeres impressions de les modificacions de la regulació en matèria de persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

El sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions, mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela,  ha estat modificat per un sistema que pretén dotar a les persones amb discapacitat dels suports necessaris per l’exercici ple dels seus drets i llibertats, en situació de igualtat, com exigeix la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat. (Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006),  que  relaciona la dignitat inherent de les persones amb la seva autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les seves pròpies decisions, i estableix, a l’article 12, que cal reconèixer a totes les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt dels ciutadans, en tots els aspectes de la vida, permetent el seu  accés a les mesures de suport que puguin necessitar per a l’exercici d’aquesta capacitat jurídica.

La llei  estatal 8/2021  de 2 de juny, per la que es reforma  la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, amb vigència del 3 de setembre,    ha introduït modificacions  amb la intenció d’ adequar l’ordenament a la Convenció.

A Catalunya,  el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d’agost, publicat el 2 de setembre i amb vigència també del 3 de setembre, adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, establint un règim legal adaptat a les premisses de la Convenció de Nova York que serveixi per donar resposta als nous procediments de provisió de suports que s’endeguin a partir d’ara a Catalunya.

En aquest seminari  analitzarem  les implicacions pràctiques de la reforma.

La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana del Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, el Sr. Joan Ramon Casals , Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació i el Sr. Antonio Guillén, president del COCARMI.

La moderació anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, consellera del Consell i degana del Col•legi d’Advocat de St. Feliu de Llobregat.

Ponents:

  • Sr. Josep Maria Solé, advocat i Director de SUPPORT-Fundació Tutelar Girona.
  • Sr. Jordi Ribot, catedràtic de Dret Civil a la Universitat de Girona.
  • Sra. Avelina Alía , Fiscal de la Unitat de Coordinació de persones amb discapacitat i majors de Fiscalia.

 

material ponent jordi ribot

 

 

 

Related Articles

Back to top button