Convoquem a tots els Col·legis a una acció conjunta de reivindicació dels Drets Humans, dilluns 6/09 a les 12h.

El Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), davant la crítica situació de violència en el territori de l’Afganistan a la qual està sent sotmesa la població civil -especialment les dones, els nens i les nenes- expressen la seva preocupació i recorden que per a la comissió de vulneració dels drets humans i violacions el dret internacional humanitari existeixen mecanismes previstos pel dret internacional per poder protegir i evitar la perpetració de delictes de lesa humanitat. Sens perjudici de jurisdiccions i competències, fem una crida a la comunitat internacional a abandonar la seva posició passiva, atès que hi ha mecanismes jurídics per perseguir aquests crims de lesa humanitat.

En el cas de l’Afganistan s’estan produint execucions extrajudicials en forma d’assassinats per venjança de detinguts i persones que es van rendir, persecució de dones i nenes, delictes contra nens i nenes i tota forma de comissió de delictes contra les dones com la mutilació i l’esclavitud. Dels informes previs de la Missió d’Assistència de les Nacions Unides a l’Afganistan (UNAMA) i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (ACNUDH) es desprèn que en els últims anys ha prevalgut la violència contra les dones i les nenes i la impunitat dels autors de pràctiques de detenció abusives, inclosa la tortura, sense que s’hagin pres les mesures necessàries per fer-los front. Per això, davant l’anunci de restauració d’un règim talibà, es preveu un increment de víctimes entre les dones i els nens particularment aterridor.

Afganistan és Estat part de l’Estatut de Roma, de manera que la Cort Penal Internacional pot exercir jurisdicció si es cometen genocidis, crims de lesa humanitat o crims de guerra, tal com està succeint en el territori afganès. Convé recordar que les 15 formes de crims de lesa humanitat enumerades en l’Estatut de Roma inclouen delictes com assassinat, violació, empresonament, desaparicions forçades, esclavitud, en particular de dones i de nens, esclavitud sexual o tortures. En aquest punt, és oportú apel·lar a l’Alt Tribunal de Justícia Penal Internacional (CPI) perquè, de conformitat amb les responsabilitats que li incumbeixen, en virtut de l’Estatut de Roma, i de conformitat amb la decisió de la Sala d’Apel·lacions, de 5 de març de 2020, l’oficina de Fiscalia de la Cort Penal Internacional exerceixi la seva jurisdicció i investigui immediatament qualsevol acte de genocidi, crim de lesa humanitat o crim de guerra comès en el territori afganès.

La crisi humanitària a l’Afganistan ens apel·la a tots i des de l’Advocacia considerem que, en la protecció dels Drets Humans, cal actuar sense més demora.

Convocatòria: El Consell de l’Advocacia Catalana convoca a tots els seus col·legis i professionals col·legiats a participar d’una acció conjunta de reivindicació de la defensa dels drets humans, que es durà a terme el proper dilluns 6 de setembre, a les 12 del migdia, davant les seus dels ICA catalans.

Related Articles

Back to top button