El Col·legi de l’Advocacia de Reus acosta la realitat de l’aranès als seus col·legiats i col·legiades

Durant el mes d’abril, el Col·legi de l’Advocacia de Reus acull l’exposició “Aranès, l’occità de Catalunya”. La Direcció General de Política Lingüística ha produït aquesta exposició per donar a conèixer la realitat de l’aranès: d’una forma didàctica, en presenta les característiques principals i també informa sobre les polítiques que s’han dut a terme per incrementar-ne el coneixement i l’ús.

Related Articles

Back to top button