Signat entre el Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia el conveni per la prestació del Servei de Justícia Gratuïta 2021

Amb la signatura del Conveni del col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2021,   entren en vigor els nous mòduls de compensació econòmica per l’actuació lletrada en l’àmbit de justícia gratuïta, en relació a  les actuacions portades a terme des de l’1 de gener  en curs.

El conveni suposa  un increment de l’1,5% lineal de tots els mòduls  inclosos a l’annex 1 del conveni.

Com a millores, el conveni inclou:

  • L’equiparació de l’art, 544 bis i de l’art. 544 ter, als efectes d’acreditar la compareixença per obtenció de l’ordre de protecció a la víctima. (mòdul 7b)
  • La possibilitat d’acreditar el mòdul de gestions prèvies per la interposició de la reclamació prèvia a la via laboral, en els supòsits en que no s’interposi reclamació davant del CEMAC o procediment judicial.
  • També la possibilitat de justificar, com a gestions prèvies,  l’assistència  del lletrat o lletrada a la sessió informativa de mediació, prevista a l’art. 233-6 del Codi civil de Catalunya, introduïda per la Llei 9/20, de 31 de juliol de 2020, també en el cas de que no es tramiti procediment judicial.

Disposes dels annexos amb els mòduls clicant aquí

Related Articles

Back to top button