Parla’m amb estil

Autor: Magí Camps

Editorial: Eumo Editorial

Magí Camps ens convida a ser conscients de la llengua que utilitzem i per què triem una paraula o expressió i no unes altres. L’autor tracta sobre eufemismes i objectivitat, llenguatge sexista i inclusiu, normativa, bones transgressions i errors greus, argot importat i neologismes, traducció automàtica, domini de la llengua i escriptors estrella.

Magí Camps és membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), filòleg per la Universitat de Barcelona i periodista per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat la seva vida professional a La Vanguardia, on ha estat el responsable lingüístic del diari i ara fa de periodista cultural. També és professor de traducció periodística de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, col·labora amb SER Catalunya i és membre de la Secció Filològica de l’IEC. [Font: IEC]

Related Articles

Back to top button