Acord de suspensió d’una visita quan el fill/filla menor ha estat confinat per COVID-19

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en relació a la suspensió d’una vista quan el fill/filla menor ha estat confinat per COVID-19,  ens ha comunicat que, si bé la suspensió de judicis, audiències o actes judicials ha de ser evitada per la dilació que suposa en la resolució dels litigis, considera que la situació de confinament de l’advocat o advocada per a ver donar positiu al Covid-19 un membre de la família amb la que es conviu, com és el cas dels menors d’edat, comporta una situació de impossibilitat transitòria coberta per l’art. 188.5 de la LEC.

En relació a les situacions de confinaments preventius de menors per contacte estret amb tercers, situació que no es troba resolta en els sistemes de previsió social, i fins que no estigui expressament regulada, els advocats i advocades que s’hi trobin hauran de posar en coneixement de l’òrgan judicial aquest fet amb la finalitat de valorar si es dona una situació de força major o impossibilitat que permeti la suspensió de l’acte, sense descartat la possibilitat de realització dels actes judicials mitjançant sistemes telemàtics.

Consulta el document clicant aquest enllaç

Related Articles

Back to top button