Manifest amb motiu de la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, el 12 juliol

1. L’Assistència Jurídica Gratuïta s’ha constituït, segueix constituint i constituirà la principal GARANTIA per universalitzar la tutela judicial efectiva, tal com s’ha demostrat durant la pandèmia mundial que ha viscut la seva fase més aguda a l’Estat Espanyol durant la primavera d’aquest any.

2. L’epidèmia de l’Covid-19 ha posat una vegada més de manifest el COMPROMÍS dels Col·legis de l’Advocacia i dels gairebé 46.000 advocats i advocades de tot l’Estat que presten els serveis de Justícia Gratuïta a sostenir i millorar aquest sistema, fins i tot en les circumstàncies més adverses.

3. Les advocades i advocats del Torn d’Ofici han estat una vegada més en aquests últims mesos els autèntics PROTAGONISTES del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta, anteposant la seva obligació fins i tot a la seva seguretat personal. Per això és imprescindible dignificar la seva funció en defensa dels més desfavorits i reivindicar una retribució digna i puntual.

4. L’Advocacia manté la necessitat de reformar el marc regulador dels serveis que presta l’Advocacia a través del Torn d’Ofici i de l’Assistència jurídica gratuïta per consolidar la seva qualitat i millorar la seva eficiència.

5. Procedeix l’ACTUALITZACIÓ dels criteris per a l’accés dels ciutadans a la Justícia Gratuïta. Les elevacions del salari mínim interprofessional, sense modificar els paràmetres establerts en la Llei 1/1996, ha limitat l’accés a la Justícia Gratuïta al creixent nombre de famílies que, en base als seus precaris ingressos, haurien de poder accedir-hi.

6. Reclamem un any més l’ACLARIMENT de les exigències reglamentàries respecte als requisits dels professionals que han de prestar els serveis.

7. L’Advocacia reitera el seu permanent compromís amb la FORMACIÓ PERMANENT dels seus professionals, així com amb la promoció per a la implantació dels instruments tecnològics indispensables en la tramitació dels assumptes i, molt especialment, per a la utilització de l’expedient electrònic.

8. Superades aquest any les mil dones assassinades des que existeixen registres oficials, emfatitzem el compromís de l’Advocacia en la lluita contra la violència de gènere, amb les mesures de IGUALTAT, així com en les exigències que ens imposen els serveis d’assessorament a IMMIGRANTS, PERSONES DESPLAÇADES I A LA POBLACIÓ PRIVADA DE LLIBERTAT.

9. L’Advocacia institucional exigeix ​​una participació activa en tots els processos de reforma legislativa que des dels poders públics hagin de fer-se en matèria de Justícia Gratuïta o que puguin d’alguna manera afectar aquest servei.

10. Sent com és el 12 de julol un dia per celebrar el vigor que la Justícia Gratuïta té a casa nostra, l’Advocacia fa una CRIDA públic als responsables polítics i a les administracions públiques perquè les proclames i felicitacions d’avui es transformin en millores concretes que ens permetin seguir millorant la qualitat del Torn a partir de demà.

Barcelona, 10 de juliol de 2020

Related Articles

Back to top button