Licitació per la prestació de serveis de suport jurídic en matèria de subvencions

La Taula d’Entitats del Tercer Sector oferta un servei d’assessoria jurídica actiu a partir de l’adjudicació d’un contracte fins a 30 de juny de 2021. Aquest servei tindrà les funcions d’atendre a les demandes que traslladin les federacions de la Taula en relació a les subvencions que les afecten, vinculades a qualsevol administració pública de Catalunya: Administracions Locals, Diputacions i  Generalitat.

Adjuntem la licitació del projecte que, tot i la data de finalització que indica, encara segueix oberta fins el 09 de juliol 2020.

Licitació suport jurídic 2020-21

Related Articles

Back to top button