La modernització de la terminologia en el Codi civil

Margarida Sanjaume i Joan Fibla, lingüistes experts del Parlament de Catalunya, ens expliquen en el seu apunt “La modernització de la terminologia en el Codi civil” com els principis de modernització del llenguatge jurídic impregnen la redacció del Codi civil de Catalunya, una norma jurídica peculiar tant pel que fa a la manera d’aprovar-la, com a la seva mateixa estructura interna. Els autors parlen de la biunivocitat terminològica, el principi de seguretat jurídica, l’absència de llatinismes i la creació de nous termes més ajustats a les noves realitats. Podeu consultar l’apunt al Blog de la Revista de Llengua i Dret.

Related Articles

Back to top button