Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana davant el pla de xoc presentat pel CGPJ

En relació al pla de xoc presentat pel Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recull un centenar de mesures organitzatives i processals per tal d’evitar el col·lapse de l’Administració de Justícia quan finalitzi l’estat d’alarma declarat per la Covid-19, el Consell de l’Advocacia Catalana, òrgan representatiu dels 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya manifesta que:

 

  1. Considerem que un pla de xoc requereix l’adopció de mesures de reorganització del funcionament de l’oficina judicial i del treball del seu personal, judicatura i fiscalia, de les quals el document del CGPJ no en fa esment. Les modificacions proposades pel CGPJ vulneren el principi de jerarquia normativa en una reforma que es pretén materialitzar fora dels camins establerts i d’acord amb un estat d’alarma que, òbviament, haurà cessat al moment d’entrar en vigor els canvis legislatius proposats.

 

  1. Considerem que les mesures proposades pel CGPJ constitueixen un oportunisme del tot inapropiat per introduir canvis legislatius que han estat reiteradament rebutjats en altres ocasions. No es pot pretendre que, sota l’aixopluc de l’emergència, es furtin del necessari debat i consens l’estudi de mesures com la introducció del Tribunal Col·legiat de Instància o l’extensió de mesures d’especialització i centralització.

 

  1. El procés de retorn a l’activitat judicial ha de comptar amb mesures sanitàries de protecció per a tots els operadors jurídics i per a la ciutadania. Cal establir calendaris i continuar utilitzant mitjans telemàtics sempre que no atemptin contra els drets i garanties processals.

 

  1. Rebutgem l’habilitació del mes d’agost, ja que entra en conflicte amb el dret al descans i a la conciliació de la vida familiar i personal dels lletrats, procuradors i pèrits, més encara quan l’advocacia estarà teletreballant, sense descans ni vacances, durant tot el període de l’estat d’alarma. Considerem necessari un acord entre les diferents administracions implicades per concentrar les vacances del personal al servei de l’administració de justícia, judicatura i fiscalia, durant el mes d’agost per aprofitar al màxim els mesos de juliol i setembre que tradicionalment comporten una ralentització del treball a les oficines judicials.

 

  1. No creiem que es pugui tirar endavant cap pla de xoc sense una adequada dotació de mitjans materials i econòmics, especialment en la jurisdicció social i mercantil, i un impuls decidit i planificat en la implantació del teletreball per l’oficina Judicial i la seva digitalització.

 

  1. L’experiència dels Jutjats Uniprovincials creats arran de les Clàusules Abusives evidencia que és una fórmula que agreuja el col·lapse judicial, abocant a milers de justiciables a una espera inadmissible per la resolució dels seus litigis, en contra de la tutela judicial efectiva.

 

  1. Rebutgem les propostes introduïdes en matèria de costes processals, les sancions per a l’exercici del dret fonamental d’accés als Tribunals, la limitació de l’accés a la segona instància i l’extensió de l’oralitat en el dictat de sentències en la jurisdicció civil i contenciosa-administrativa i la eliminació de recursos i notificacions personals en la jurisdicció penal en detriment del dret de defensa

 

  1. No resulta admissible que les deficiències estructurals històriques del sistema judicial, es facin recaure tant en la ciutadania, l’advocacia i els membres de la judicatura i fiscalia que han demostrat el seu compromís amb el servei públic de la justícia.

 

  1. Creiem que és imprescindible una major coordinació d’esforços del CGPJ amb la resta de les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes per garantir un servei públic adequat a l’emergència, a les necessitats de la ciutadania i a la protecció dels drets que l’advocacia té encomanada.

 

 

Barcelona, a 12 d’abril de 2020

Related Articles

Back to top button