La jornada s’estructura en dos blocs temàtics: la prevenció dels riscos en la contractació pública i la contingència en la contractació pública, mecanismes de detecció. Cada bloc s’estructura en 4 ponències d’especialistes en l’àmbit de la contractació pública de procedència diversa per aportar diferents punts de vista.

Miguel Ángel Gimeno, director d’Antifrau inaugurarà la Jornada i la cloenda anirà a càrrec de la directora general de Contractació Pública de la Generalitat, Mercè Corretja.

Aquesta jornada és la primera d’un cicle al voltant de la contractació pública que en els properes mesos organitzarà l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Podeu consultar els resultats del projecte “Riscos per a la integritat en la contractació pública” a la secció del nostre web:

Recursos / Àrees d’estudi / Contractació pública

També podeu accedir des d’aquest enllaç als Documents de treball publicats fins al moment.