Acord de col·laboració entre el Consell de l’Advocacia Catalana i el Fòrum de Síndics i Síndiques Locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya

El Consell de l’Advocacia Catalana i el Fòrum de Síndics i Síndiques Locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya (FDL) han firmat un acord de col·laboració per a  promoure i defensar els drets humans i garantir el seu efectiu compliment partir de la seva defensa, promoure la funció social de l’advocacia i la defensa de la justícia de proximitat.

Julio J. Naveira, President del Consell de l’Advocacia Catalana i Lluís Martínez President del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals i defensors i defensores locals de Catalunya han acordat col·laborar en diferents àmbits com:

  • L’Elaboració de dictàmens i informes jurídics en qüestions que puguin ser d’interès del FSL
  • La col·laboració en l àmbit de la formació en temes que siguin d’interès del FSL
  • La promoció d’acords de suport mutu entre els col·legis d’advocats i advocades de Catalunya i els diferents Síndics/ques Locals en funció de les particularitats i necessitats de cada cas i respectant l’àmbit territorial l’actuació de cada Col·legi d’Advocats.
  • La promoció de la funció social de l´advocacia i de la justícia de proximitat com eixos fonamentals del dret de defensa del ciutadà

EL FSL i Consell establiran i concretaran en detall les activitats a realitzar en un pla de treball anual mútuament acordat.

Aquest Pla Operatiu Anual de treball (POA), establirà les bases i modalitats de col·laboració entre les dues entitats i s’acordarà en el darrer trimestre de l’any, definint les activitats a realitzar l’any següent. Cada any les dues entitats definiran les persones que han d’elaborar el POA a nivell polític i tècnic.

Barcelona, 29 d’octubre de 2108

Related Articles

Back to top button