La Comissió de Llengua ofereix 14 formularis per a la fase d’execució del procés contenciós administratiu

La Comissió de Llengua del CICAC posa a la disposició de l’advocacia catalana un altre recull de fins a 14 formularis jurídics per a la fase d’execució del procés contenciós administratiu. [Descarregueu-vos l’arxiu]

Hi ha escrits per instar l’execució forçosa o per demanar que es declari la impossibilitat d’executar la sentència; escrits en què es promou l’incident d’execució; escrits per demanar l’adopció de mesures, i escrits en què se sol·licita l’extensió dels efectes de la sentència ferma a altres situacions jurídiques, entre molts altres documents. Tots els documents estan actualitzats des del punt de vista de:

  • la legislació vigent en matèria de dret administratiu;
  • la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia (https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11605-C.pdf);
  • els criteris de redacció del llenguatge jurídic català modern, i
  • la nova normativa de la llengua catalana.

Us els podeu baixar en format Word per tal que els pugueu adaptar als vostres casos reals i desar en el vostre ordinador personal. Amb aquests catorze formularis el Consell de l’Advocacia ofereix un total de 100 formularis en matèria de dret contenciós administratiu.

Consulteu la resta de formularis en matèria de dret contenciós administratiu.

Related Articles

Back to top button