El Consell de l’Advocacia Catalana i l’ICAB recorden que la participació en el Torn d’Ofici dels Jutjats Socials és exclusiva de l’advocacia

El president del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Julio J. Naveira, i la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), M. Eugènia Gay, feliciten  a Carlos Berruezo,  per la seva reelecció com a  president del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona.

En relació a les seves declaracions realitzades  respecte de la participació dels graduats socials en el torn d’ofici dels jutjats socials, volem manifestar que aquesta funció està reservada en exclusiva als advocats i advocades.

En aquest sentit, el  president del Consell de l’Advocacia Catalana i la degana del Col·legi de  l’Advocacia de Barcelona  reivindiquen  que la millor  defensa jurídica dels ciutadans i ciutadanes en l’actual entorn social, cada vegada amb problemàtiques més integrals que afecten a diferents àmbits del Dret, únicament la poden prestar els advocats i advocades,  per la seva visió integral de  l’ordenament jurídic,  i les implicacions que altres àmbits del  Dret tenen en els procediments laborals.

Es recorda que els advocats i advocades, per exercir la professió, han de demostrar prèviament la seva capacitació més enllà de la formació universitària, i que els professionals adscrits a l’ICAB i a la resta de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya estan en permanent formació continuada, com es posa de manifest per la immensa activitat dels programes formatius de l’ICAB i del Consell de l’Advocacia Catalana.

L’ordenament jurídic i les normes per donar resposta als problemes de la ciutadania presenten  cada vegada una major complexitat: la important influència del Dret  que emana d’instàncies Internacionals,  la incidència dels Tribunals europeus, i altres factors, requereixen coneixements globals més enllà de la parcel·lació per matèries estanques  en que el Dret tradicionalment s’ha manifestat.

Barcelona, 22 de març de 2018

 

Related Articles

Back to top button