Home / Nota de premsa / El Consell de l’Advocacia Catalana i l’ICAB recorden que la participació en el Torn d’Ofici dels Jutjats Socials és exclusiva de l’advocacia

El Consell de l’Advocacia Catalana i l’ICAB recorden que la participació en el Torn d’Ofici dels Jutjats Socials és exclusiva de l’advocacia

El president del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Julio J. Naveira, i la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), M. Eugènia Gay, feliciten  a Carlos Berruezo,  per la seva reelecció com a  president del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona.

En relació a les seves declaracions realitzades  respecte de la participació dels graduats socials en el torn d’ofici dels jutjats socials, volem manifestar que aquesta funció està reservada en exclusiva als advocats i advocades.

En aquest sentit, el  president del Consell de l’Advocacia Catalana i la degana del Col·legi de  l’Advocacia de Barcelona  reivindiquen  que la millor  defensa jurídica dels ciutadans i ciutadanes en l’actual entorn social, cada vegada amb problemàtiques més integrals que afecten a diferents àmbits del Dret, únicament la poden prestar els advocats i advocades,  per la seva visió integral de  l’ordenament jurídic,  i les implicacions que altres àmbits del  Dret tenen en els procediments laborals.

Es recorda que els advocats i advocades, per exercir la professió, han de demostrar prèviament la seva capacitació més enllà de la formació universitària, i que els professionals adscrits a l’ICAB i a la resta de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya estan en permanent formació continuada, com es posa de manifest per la immensa activitat dels programes formatius de l’ICAB i del Consell de l’Advocacia Catalana.

L’ordenament jurídic i les normes per donar resposta als problemes de la ciutadania presenten  cada vegada una major complexitat: la important influència del Dret  que emana d’instàncies Internacionals,  la incidència dels Tribunals europeus, i altres factors, requereixen coneixements globals més enllà de la parcel·lació per matèries estanques  en que el Dret tradicionalment s’ha manifestat.

Barcelona, 22 de març de 2018