Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats catalans i balear insten les administracions a fer complir la normativa de Benestar Animal a les granges

Arran de les imatges aparegudes al programa ‘Salvados’, on es veuen porcs malalts i amb malformacions amuntegats en deplorables condicions en una granja de Múrcia

Demanen a l´Administració la incoació d’expedients sancionadors envers totes les granges que incompleixin la normativa i que es dugui a terme un pla d’inspecció

 Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) dels Col·legis d’Advocats catalans i balear insten a les administracions competents a fer complir la normativa de Benestar Animal a les granges, davant la prova evident de les imatges del programa ‘Salvados’ emès el dia 4 de febrer a La Sexta, on es van poder veure porcs amb tumors i malformacions amuntegats en condicions de maltractament i insalubritat en una granja de Múrcia que treballava per a una coneguda cadena d’alimentació.  

Les condicions de maltractament en què malviuen els animals en algunes granges i que es van poder comprovar a les imatges vulneren la normativa de Protecció Animal establerta a la Directiva de la Unió Europea 98/58 de 20 de juliol de 1998 sobre Protecció dels Animals en les Explotacions Ramaderes, a la Directiva UE 91/630 de 19 de novembre de 1991 sobre Protecció de Porcs i els Reglaments nº 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de abril de 2004 pel qual s´estableixen Normes Específiques de Control d´Animals destinats al Consum Humà.

A més, cal tenir en compte la possibilitat que aquests animals malalts –o altres que hagin estat en contacte amb ells- passin a formar part de la cadena alimentària, amb greus repercussions sobre la salut de les persones, el que podria arribar a constituir un acte il·lícit penal.

Davant tots aquests greus fets, aquestes Comissions demanen a l’Administració la incoació d’expedients sancionadors envers totes les granges que incompleixin la normativa i que es dugui a terme un pla d´inspecció.

 

Onze Comissions de Protecció dels Drets dels Animals a Catalunya

A Catalunya són ja onze els Col·legis d’Advocats que compten amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals: Barcelona, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus, Manresa, Tortosa i Sant Feliu de Llobregat. Totes elles, juntament amb la Comissió de Protecció de Dret Animal del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, formen part de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana, que compta amb representants dels catorze Col·legis d’Advocats catalans. Els objectius d’aquestes Comissions són: conscienciar la societat contra el maltractament animal, vetllar pel compliment de la legislació, avançar en la prohibició d’espectacles amb animals i en la implantació de programes ètics de control de la població, entre d’altres.

Barcelona, 14 de febrer de 2018

 

Nota d’aclariment:

Aquest comunicat de premsa ha estat elaborat i tramés als mitjans per part de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del Consell de l’Advocacia Catalana. Els objectius d’aquesta Comissió són: conscienciar la societat contra el maltractament animal, vetllar pel compliment de la legislació, formar als advocats interessats en la matèria i actuar davant qualsevol situació denunciable.

 

Related Articles

Back to top button