El Consell de l’Advocacia Catalana és elegit per formar part de Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya per un període de 2 anys.

L’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) va ser creada pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (Resolució de 23 de maig de 2017 DOGC), amb l’objectiu de promoure i protegir els Drets Humans a Catalunya.

Entre les funcions de l’EDHC es preveu l’elaboració un pla nacional de drets humans, la coordinació d’ una xarxa de drets amb entitats socials, elaborar una proposta d’estat dels drets humans i emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l’àmbit dels drets humans.

El Consell Assessor, que es reunirà trimestralment, esta conformat per 11 entitats i 9 persones expertes en temes de DDHH i serà l’espai on es portaran a debat els informes i les decisions institucionals de l’ EDHC, les quals es votaran i aprovaran per majoria.

El president de la Comissió de Drets Humans del CICAC, Carles McCragh, assistirà a la constitució formal del Consell Assessor aquest divendres 17 de novembre.

Més informació a:

El Síndic i l’Institut de Drets Humans nomenen les vint entitats i persones que integraran el Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya

Related Articles

Back to top button