Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana sobre els darrers esdeveniments a Catalunya

Atesos els darrers esdeveniments en relació a la situació a Catalunya, l’últim dels quals ha estat l’acte resolutori de 2 de novembre de 2017, dictat pel Jutjat Central d’Instrucció núm. 3 de Madrid, el Consell de l’Advocacia Catalana vol manifestar la seva preocupació per l’impacte social que la mesura cautelar adoptada ha provocat.

Tot i respectant la resolució judicial recurrible, que creiem podria ser més proporcionada amb mesures cautelars menys gravoses per a la llibertat de les persones, qüestió que en tot cas haurà de quedar en mans dels agents jurídics implicats, aquesta Institució vol deixar constància de la necessitat imperiosa de la tornada a la calma, al diàleg i al sentit últim de les paraules Democràcia, Dret de Defensa, Estat de Dret i Separació de Poders, sense les quals la feina dels operadors jurídics, en general, resulta impossible.

És responsabilitat de tothom assossegar la nostra convivència amb racionalitat i perspectiva. La manca de solucions en l’àmbit polític no pot comportar l’exigència de solucions per part d’aquells que, amb major o menor encert, han de resoldre en justícia.

L’Advocacia ha posat a disposició un fòrum d’entesa on el diàleg, reiterem, ha de ser una sortida possible.

 

Barcelona, 3 de novembre de 2017

Related Articles

Back to top button