La nova degana de l’ICAB, Maria Eugènia Gay, ha signat un compromís amb Plataforma per la Llengua per impulsar l’ús del català

Maria Eugènia Gay ha sigut la degana escollida en les últimes eleccions de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona. La setmana passada Gay i el seu equip van signar un compromís amb Plataforma per la Llengua amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana entre els col·legiats i també en l’àmbit de la justícia en general. El compromís també el van signar tres candidatures més, entre les quals hi havia Josep Maria Paños, Vanessa González i Lluís Riera.

El compromís, preparat per la Plataforma per la Llengua, inclou els cinc punts següents:

  • El material de les classes que s’imparteixin en els cursos i màsters organitzats cada any per l’ICAB es trobarà disponible en català. L’ICAB vetllarà perquè els materials en català siguin presentats amb prou antelació per a assegurar-ne la qualitat i utilització. La institució també oferirà formació als professors perquè puguin produir els materials en català i habilitarà un servei de traducció per a aquells que no en tinguin un coneixement suficient.
  • Les classes de l’Escola de Pràctica Jurídica es realitzaran oralment en català en un percentatge no inferior al 50%. En les convocatòries dels cursos s’anunciarà la llengua vehicular principal de cada classe.
  • Els cursos o màsters que s’imparteixin al Col·legi que capacitin per a la pràctica professional del Dret seran com a mínim en català. A més, per a cada matèria es dedicarà una sessió, o una part d’una sessió, a presentar els materials en català sobre l’àmbit del Dret corresponent (recursos terminològics, formularis, legislació en català, etc.).
  • L’ICAB exigirà a les asseguradores amb qui concerti l’oferta de pòlisses d’assegurances als col·legiats que les redactin en català, en particular les d’assegurança de la responsabilitat civil. Tots els models de document relatius a l’assegurança (adhesions, comunicacions de sinistre, quitances, etc.) hauran d’estar redactats igualment en català.
  • El Col·legi farà les gestions necessàries perquè els professionals de l’advocacia que defensin els interessos de l’ICAB de manera directa o indirecta realitzin les seves actuacions orals i escrites en català. Aquestes gestions s’estendran als professionals designats per les pòlisses d’assegurança o per qualsevol altre procediment de contractació indirecta.
[Font: Plataforma per la Llengua]

Related Articles

Back to top button