El Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana imparteix un curs de llenguatge administratiu al personal de l’ICAMAT

Aquest mes de maig el Servei Lingüístic ha impartit un curs intensiu de llenguatge administratiu al personal administratiu del Col·legi d’Advocats de Mataró. El curs, d’unes sis hores de durada, ha servit per proporcionar nous recursos lingüístics i nous materials de suport a la redacció administrativa i també per abordar les qüestions ortogràfiques, morfosintàctiques i discursives més conflictives del llenguatge administratiu, com ara la diferència entre els verbs *complimentarformalitzar i emplenar, l’ús dels termes certificat i certificació, la traducció correcta de acuse de recibo, l’ús de les expressions si escau i si s’escau, entre altres qüestions.

Related Articles

Back to top button