El TERMCAT publica la Terminologia dels drets humans en línia

term_dretshumansLa Terminologia dels drets humans recull 129 termes relacionats amb l’esfera dels drets humans. Aquesta terminologia aplega els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones. També inclou algunes violacions greus dels drets humans. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.
L’obra es completa amb una infografia sobre la Declaració universal dels drets humans.

Related Articles

Back to top button