L’Advocacia reclama la suspensió immediata de l’aplicació de l’IVA al sistema d’assistència jurídica gratuïta per evitar perjudicis a ciutadans i advocats

Consells i Col·legis d’Advocats de tot l’Estat Espanyol sol·liciten per carta al ministre d’Hisenda que rectifiqui i retiri el nou criteri interpretatiu de la Direcció General de Tributs

 Recentment, el Tribunal de Justícia de la UE ha imposat un 21% d’IVA als serveis prestats per advocats en el sistema d’assistència jurídica gratuïta a Bèlgica. Arran d’aquesta sentència, i en resposta a una consulta vinculant, la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda ha interpretat que el servei que presten els advocats del Torn d’Ofici a l’Estat Espanyol també ha d’estar subjecte a IVA. L’Advocacia Catalana considera inadmissible aquest canvi de criteri, basat en un sistema de justícia gratuïta diferent al nostre. Per això demana al Ministre d’Hisenda que rectifiqui i deixi en suspens de forma immediata aquest canvi de criteri interpretatiu.

 El canvi efectuat en la interpretació de la Llei de l’IVA per part de la Direcció General de Tributs suposa qüestionar el criteri que fins ara mantenia la pròpia Administració d’Hisenda i, fins i tot els Tribunals Econòmic Administratius, en el sentit que les quantitats que s’assignen als advocats del torn d’ofici per a la prestació del servei de defensa gratuïta, com a servei públic, obligatori i gratuït que és, no tenen caràcter de mercat, sinó que es tracta d’un servei de caràcter social i no ha d’estar subjecte a l’IVA. Per això els Consells i Col·legis d’Advocats de tot l’Estat Espanyol han adreçat una carta al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, alertant que “aquest canvi de criteri posa en perill l’estabilitat i sostenibilitat d’un sistema de naturalesa pública i obligatòria que garanteix l’accés universal a la justícia, alhora que posa en risc una eficient política pública de l’Estat, gestionada per una estructura organitzativa única i exemplar a tota Europa, i que a més es presta a un cost baixíssim per a l’erari públic” .

L’Advocacia institucional considera que “si es mantingués el nou criteri interpretatiu, no només afectaria a la naturalesa del servei, sinó que augmentaria profundament la seva burocratització i la feina dels que el presten, sense cap benefici pel ciutadà”, per afegir que “emetre una factura amb IVA als beneficiaris d’un servei públic que presta l’Estat a través dels Col·legis d’Advocats a aquelles persones que no tenen recursos per litigar, pot ser percebut pel ciutadà com un tracte escassament digne”.

Davant totes aquestes consideracions, l’Advocacia demana al Ministre que “per raonabilitat, eficiència i legalitat” trobi una fórmula que permeti suspendre, de forma immediata, l’aplicació del nou criteri de la Direcció General de Tributs, tenint en compte que “afecta a un servei essencial de l’Estat de Dret que sempre ha d’estar protegit”.

Barcelona,  23 de febrer de 2017

 

Related Articles

Back to top button