Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats catalans demanen a l’Ajuntament de Figueres que faci complir als circs l’ordenança municipal de tinença d’animals

Consideren que en els espectacles amb gats i gossos celebrats en el Festival Internacional del Circ s’ha obligat a fer als animals actes contraris a la seva naturalesa que han ferit sensibilitats

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) del Col·legis d’Advocats catalans demanen a l’Ajuntament de Figueres que faci complir als circs l’ordenança municipal de tinença d’animals de la ciutat, que en el seu article 39.3.A.c considera una falta molt greu “l’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen”. Les CPDA’s consideren que en el decurs dels espectacles amb gats i gossos celebrats repetidament durant els dies en que ha tingut lloc el Festival Internacional del Circ de Figueres (del 16 al 20 de febrer) es pot haver incomplert la normativa municipal, fent-los fer actes contraris a la seva naturalesa, quina contemplació ha ferit la sensibilitat de nombroses persones.

Avançar en la prohibició d’espectacles amb animals és un dels principals objectius de les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals. Per això, malgrat que a Catalunya la Llei de Protecció Animal només prohibeix la utilització d’animals salvatges en les exhibicions de circ, les CPDA’s es mostren contràries a la utilització de tot tipus d’animals en circs. I especialment si, com en el cas de Figueres, les actuacions que se’ls hi han fet fer són antinaturals i poden haver vulnerat la normativa municipal. En concret, el número amb gats que s’ha pogut veure dins l’espectacle “vermell”, en què són col·locats entre dues barres a les seves aixelles perquè es vagin desplaçant per elles, es pot considerar antinatural, ferint la sensibilitat de persones que ho contemplen (*). Per això demanen a l’Ajuntament de Figueres que obri un expedient informatiu al Festival del Circ pels espectacles amb animals i que s’asseguri que tot els circs que s’instal·lin a la ciutat compliran la normativa municipal. Les Comissions també demanen al Govern català la creació de l’Observatori d’Avaluació de l’Ús d’Animals al Circ, previst a la Llei 22/2015, de 29 de juliol, de modificaciarticel 6 del T de modificaciió lleis Llei 22/2015, de 29 de juliol, de modficaicó de l’article 6 del Text refós de la Llei de Protecció dels Animals.

A Catalunya són ja nou els Col·legis d’Advocats que compten amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals: Barcelona, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus i Manresa, que treballen amb l’objectiu de vetllar pel compliment de la legislació, avançar en la prohibició d’espectacles amb animals i en la implantació de programes ètics de control de la població d’animals, entre d’altres qüestions.

 

Barcelona, 22 de febrer de 2017

 

Nota d’aclariment

Aquest comunicat de premsa  ha estat elaborat i tramés als mitjans per part de les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) dels nou Col·legis d’Advocats de Catalunya que en tenen, i que són: Barcelona, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Manresa i Reus. L’objectiu de les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals és conscienciar la societat contra el maltractament animal, formar als advocats interessats en la causa i actuar davant qualsevol situació denunciable.

Related Articles

Back to top button