El Consell de l’Advocacia Catalana rebutja el canvi de criteri d’Hisenda sobre la subjecció a l’IVA de les quantitats assignades als advocats del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut

A resultes d’una Consulta Vinculant de data 25 de Gener de 2017, en la qual la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda canvia el criteri que seguia fins ara l’Agència Estatal d’Administració Tributària

 El canvi efectuat en la interpretació de la Llei de l’IVA per part de la Direcció General de Tributs suposa qüestionar el criteri que fins ara mantenia el Ministeri de Justícia en el sentit que les quantitats que s’assignen als advocats del torn d’ofici, que és un servei públic obligatori i gratuït, per a la prestació del servei de defensa gratuïta dels ciutadans, no tenen el caràcter de retribució ni compensació.

A més, l’Advocacia Catalana considera inadmissible que mitjançant una consulta vinculant basada en un sistema de justícia gratuïta diferent a la nostra -com és el de Bèlgica- sense modificar la legislació vigent  en matèria impositiva i amb la consegüent inseguretat jurídica, l’Estat vulgui gravar encara més la reduïda indemnització que perceben els advocats que atenen jurídicament a les persones amb menys recursos econòmics.

Per aquest motiu, des del Consell de l’Advocacia Catalana iniciem accions amb l’Administració a fi de que es mantinguin els criteris fiscals vigents fins ara i ens coordinarem amb la resta de Consells per donar una resposta comuna i exigir que el torn d´ofici, com a servei públic, gratuït i obligatori, que permet l’accés a la justícia a tots els ciutadans en igualtat de condicions a través de les disposicions de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta, i que és un Dret Fonamental de tot ciutadà, estigui, com fins ara, no subjecte a l´IVA.

Barcelona,  31 de gener de 2017

Related Articles

Back to top button