L’Advocacia Catalana demana que es revisin i es millorin els protocols per tal de garantir una correcta aplicació de la Llei de Pobresa Energètica

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, demana que es revisin i es millorin el protocols necessaris per garantir el compliment i el correcte desenvolupament de la Llei de Pobresa Energètica. L’Advocacia considera que el cas de la dona gran de Reus que va morir en un incendi motivat per una espelma, després que portava dos mesos sense llum, posa en evidència que cal millorar els mecanismes d’actuació i coordinació per part de tots els agents implicats per tal que casos com aquest no es tornin a repetir.

 La Llei 24/2015 va ser una iniciativa popular que el Parlament de Catalunya va tramitar degut a la crisi econòmica que afecta al país, tenint en compte que segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), hi havia més de 200.000 llars que tenien tots els membres a l’atur i que 95.000 llars d’aquestes, no percebien cap ingrés. Segons l’IDESCAT, l’any 2015 la taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) a Catalunya, era del 23,5%.

Davant d’aquesta situació, el Parlament català va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i si bé és cert que de la Llei 24/2015 es va presentar recurs d’inconstitucionalitat, precisament l’article 6, que parla de les mesures per evitar la pobresa energètica, està plenament vigent, perquè no va ser impugnat. Per tant cal garantir la correcta aplicació i desenvolupament d’una Llei que és d’obligat compliment. I perquè això sigui possible, l’Advocacia considera necessari que tots els agents implicats, tant administracions públiques com les companyies de serveis, unifiquin els criteris d’actuació i acordin els protocols necessaris per a la correcta aplicació de Llei.

“Des de l’Advocacia, compromesa socialment i activa en aquesta època de crisi econòmica que encara es viu, reivindiquem una millora dels mecanismes que han de garantir una correcta aplicació d’aquesta llei, que ve a protegir a aquell col·lectiu més necessitat, en els subministraments bàsics” ha dit el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Oriol Rusca. “Cal que s’activi un sistema efectiu de control i garantia de que, si es talla el subministrament, l’administració estigui abans avisada, perquè si la persona o unitat familiar està en situació de vulnerabilitat, es pugui actuar, per tal de garantir que aquella persona no quedarà sense aigua, llum o gas”, afegeix Rusca.

L’article 6 de la Llei 24/2015, contempla l’obligació de l’empresa subministradora dels serveis bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat, d’informar quan ha de fer un tall de subministrament a una persona física o a una unitat familiar. La llei no prohibeix a les companyies de subministrament bàsic d’aigua potable, de gas i d’electricitat tallar el subministrament a les persones i unitats familiars, sinó que el que pretén és que s’activi un sistema de control i garantia, de que si es talla el subministrament, l’administració estigui abans avisada, perquè si la persona o unitat familiar està en situació de risc residencial, es pugui actuar. Aquesta obligació d’informar ho ha de fer als serveis socials de l’administració, que han de fer un informe sobre si estem davant d’un cas d’exclusió social, i això els permet tenir un marge de temps per actuar davant una situació de risc d’exclusió social i de pobresa energètica.

Per a l’Advocacia Catalana “fer sempre aquest sistema d’informe previ que diu la llei garantirà que persones que estan al llindar de la pobresa o en situació de risc social, se’ls pugui ajudar i es puguin buscar solucions per tal que pugui tenir els serveis bàsics”.

Cal recordar que entre aquestes unitats familiars en situació de risc social hi ha nens menors d’edat i persones d’avançada edat. Tots dos són col·lectius vulnerables, sobre els que s’ha de tenir una especial consideració i atenció, per tal que puguin tenir aquests serveis bàsics d’aigua potable, llum i gas, garantits.

Barcelona, 16 de novembre de 2016

Related Articles

Back to top button