Col·legis d’Advocats catalans col·laboraran amb la UAB per donar suport al projecte d’avaluació de l’efectivitat d’una vacuna anticonceptiva per a senglars

Els degans dels nou Col·legis d’Advocats catalans que compten amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) -Barcelona, Tarragona, Girona, Manresa, Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell i Reus- han firmat avui a Barcelona un conveni amb el Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB, per donar suport al projecte pilot que els investigadors de la Universitat estan posant en marxa per avaluar l’efectivitat d’una vacuna anticonceptiva en senglars urbans i periurbans de diversos municipis del Vallès Occidental.

L’objectiu del conveni per part de les Comissions és donar suport institucional davant les Administracions mentre la UAB desenvolupa el projecte científic de recerca, que pot suposar l’aplicació d’una metodologia alternativa més eficaç i més ètica que la utilitzada fins ara en la gestio del senglar, en compliment, en compliment dels preceptes de la Llei de Protecció d’Animals de Catalunya, que qualifica com a preferents els mètodes ètics de control.

La prova pilot, que es durà a terme a la zona urbana i periurbana dels municipis de Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Matadepera i Vacarisses compta amb el suport de tots el municipis implicats i també de la Diputació de Barcelona.

El conveni, instat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), s’ha firmat al Consell de l’Advocacia Catalana i l’han subscrit els degans dels nou Col·legis d’Advocats que disposen de Comissions de Protecció dels Drets dels Animals: Oriol Rusca (Barcelona), Carles McCragh (Girona), Manel Albiac (Tarragona), Juan Antonio García Cazorla (Sabadell), Ignasi Puig (Terrassa), Abel Pié (Manresa), Julio Naviera (Mataró), Josep Medina (Granollers) i Encarna Orduna (Reus).

Segons ha explicat el president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’ICAB, Oriol Rusca, “creiem que s’imposa una nova sensibilitat que permeti resoldre els problemes amb un principi de sostenibilitat i de respecte envers tots els éssers vius”. Per a Rusca “quan els mètodes tradicionals no funcionen, la recerca de mètodes alternatius ètics, legals i basats en la ciència, ens situaran a l’alçada dels països més moderns i avançats d’Europa i del món sencer”. “Pensem que la vacuna anticonceptiva pot ser un mètode eficaç per ajudar a controlar la població de senglars i per això hem volgut donar suport al projecte” ha dit Rusca, que espera que aquest mètode, un cop demostrada la seva efectivitat, es pugui exportar a altres indrets del territori.

Per la seva banda, el director del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB i coordinador del projecte, Manel López Béjar ha destacat que la prova, que està previst que es pugui començar en breu, farà servir una vacuna que ja ha donat bons resultats amb cérvols de cua blanca al Estats Units d’Amèrica i en senglars en captivitat al Regne Unit. En aquest últim cas l’efectivitat ha estat del 80%.

La prova pilot consistirà en vacunar uns 100 exemplars joves durant el primer any, tant mascles com femelles, mentre que en anys successius –fins als quatre que té de durada el projecte- s’aniria augmentant el nombre d’animals.

“A més d’aturar la reproducció, la vacuna redueix la producció d’hormones, i això fa suposar que es pot arribar a reduir la seva mobilitat i la seva activitat”, ha comentat López Béjar. “L’objectiu és frenar la reproducció d’aquests animals urbans i periurbans, evitant el naixement de senglars que només coneguin la ciutat com el seu hàbitat natural.”, ha afegit López Béjar

El director del projecte ha remarcat la viabilitat de la prova des dels punts de vista tècnic i econòmic: “Els senglars seran capturats a través de gàbies-trampa amb l’ajuda dels guardes de la Diputació, i després de ser vacunats i marcats s’alliberaran de nou”, ha explicat López Béjar, per afegir que “capturar i esterilitzar un senglar comporta una despesa inferior que capturar i sacrificar”. López Béjar destaca també l’avantatge que pot suposar l’aplicació d’un mètode de control de població eficaç per senglars urbans, tenint en compte que només l’eliminació massiva de senglars no és la solució òptima ni adequada i més tenint en compte que les lleis disposen que preferentment s’utilitzin mètodes ètics de control.

Barcelona, 21 novembre de 2016

Related Articles

Back to top button