Disminueix per primer cop en tots els àmbits judicials el nombre d’actuacions realitzades pels Serveis de Justícia Gratuïta a Catalunya l’any 2015

FOTO1

L’any 2015 es van enregistrar un total de 287.983 actuacions, enfront les 301.697 de l’any 2014, la qual cosa representa un descens d’un 4,5%

Baixen un 4% les actuacions en l’àmbit penal i un 1,6% en l’àmbit civil

Descens generalitzat en la demanda dels Serveis de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) l’any 2015 a Catalunya. Si des de l’any 2008, coincidint amb l’inici de la crisi, no havia parat de créixer la demanda del Torn d’Ofici Civil, l’any 2015, per primer cop, han disminuït les actuacions dutes a terme en aquest àmbit. També han disminuït les assistències en els àmbits Penal, Contenciós, Social, Cassació, Normes generals, Assistències i Violència sobre la Dona. El resultat és un descens global d’un 4,5% en les actuacions realitzades pels Serveis de Justícia Gratuïta dels Col·legis d’Advocats catalans durant l’any 2015.

Així, l’any 2015 es van enregistrar un total de 287.983 actuacions, enfront les 301.697 de l’any anterior, un 4,5% por sota, entre les que, novament, l’àmbit jurisdiccional Penal torna a ser el més sol·licitat, assolint un 39% del total de les actuacions meritades (112.547). L’Assistència al Detingut, és el segon àmbit pel que fa a volum de sol·licituds, amb un 29,7% (85.534), seguit de l’àmbit Civil, que representa un 14,8% del total (42.736). Malgrat que en l’àmbit Penal el descens ja es va iniciar a partir de l’any 2010, no ha estat així en l’àmbit Civil, quina demanda no havia parat d’incrementar-se des de l’inici de la crisi, arribant disparar-se el nombre d’actuacions en algun mòdul concret –com el d’execució forçosa de títols, exclosa la resolució judicial, que correspon a les actuacions per execucions hipotecàries- en més d’un 1.000 % entre els anys 2008 i 2014. El 2015 es detecta, per primer cop en vuit anys, un descens d’un 19,2% d’aquest mòdul, passant de 6.113 actuacions el 2014 a 4.939 el 2015.

En l’àmbit civil, l’únic mòdul que continua pujant significativament el 2015 és el de Judici declaratiu verbal, que inclou els desnonaments per impagaments de lloguers i reclamacions inferiors a 6.000 euros, que puja un 17,7%. També han augmentat lleugerament les apel·lacions civils (5,8%) i els judicis declaratius ordinaris (5,8%).

La demanda de justícia gratuïta en els àmbits Penal i en l’Assistència al Detingut, dues de les partides més importants (representen un 72,5% del total), ja s’havia anat estabilitzant en els darrers anys, reduint-se en un 15,1% des del 2008 en l’àmbit Penal i en un 26,4% pel que fa a les Assistències. En canvi, en l’àmbit Civil, les actuacions s’han incrementat en un 128% en els darrers vuit anys.

En l’àmbit Social o Laboral disminueix un 1% el nombre d’assumptes entre el 2014 i el 2015, mentre que el nombre d’Assistències al Detingut baixa un 7,3%.

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Oriol Rusca, valora de forma positiva aquestes dades “perquè recullen per primer cop l’esforç, per part de les Oficines d’Intermediació Hipotecària gestionades pels Col·legis d’Advocats i d’altres agents socials, per evitar els procediments judicials per execucions hipotecàries, arribant a acords amb els bancs”. Per la seva banda, el president de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Consell, Miquel Rodríguez Zamora, afegeix que “s’observa un descens generalitzat de tots els procediments civils conseqüència de la crisi, com ara els derivats de les participacions preferents, clàusules abusives o demandes hipotecàries”. Tots dos han coincidit en la necessitat d’un major reconeixement de la tasca social que realitza l’advocat de torn d’ofici, ”un dels col·lectius més vocacionals i socialment més implicats, sempre al costat d’aquells ciutadans que més ho necessiten i que menys mitjans tenen”, ha destacat Rusca.

L’any 2015, la despesa en justícia gratuïta a Catalunya va ser de 49.662.070 euros, la qual cosa suposa un descens del 3,5% respecte al 2014.

Un 33% dels advocats catalans, adscrits al Torn d’Ofici

Dels 21.000 advocats exercents col·legiats a Catalunya, 7.000 (un 33%) estan adscrits al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, que presta aquest servei durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, gestionat pel Consell de l’Advocacia Catalana. Els Col·legis han organitzat diferents actes per commemorar el Dia de la Justícia Gratuïta, avui 12 de juliol, amb l’objectiu de posar en valor la importància i l’abast social d’aquest servei.

Qui té dret a l’assistència jurídica gratuïta?

L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi tenen dret, en general, tots els ciutadans espanyols o d’altres països de la UE, així com els estrangers que resideixen al país, que no disposen de recursos suficients per litigar. Per accedir-hi, han de dirigir-se a qualsevol dels catorze Col·legi d’Advocats catalans i acreditar que els seus ingressos bruts no superen, per unitat familiar i segons els membres que la composen, un franja que va del doble al triple de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que aquest any 2016 ha quedat fixat en 532,51 euros mensuals. El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

Barcelona, 12 de juliol de 2016

Related Articles

Back to top button