El Consell de l’Advocacia Catalana manifesta la seva satisfacció per l’anul·lació, per part del Tribunal Constitucional, de taxes judicials per a persones jurídiques

Lamenta, però, els danys irreparables que s’han produït durant el temps que han estat vigents i que la sentència no tingui efectes retroactius

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, manifesta la seva satisfacció per la sentència del Tribunal Constitucional coneguda avui sobre les taxes judicials que declara, per unanimitat, la inconstitucionalitat i nul·litat de diverses taxes judicials per a persones jurídiques. L’Advocacia ja havia advertit que la quantia de les taxes era desproporcionada i suposava un atac a la tutela judicial efectiva.

L’Advocacia institucional ha defensat sempre la derogació de la Llei 10/212 de 20 de novembre de taxes judicials, promoguda per l’anterior ministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardon. El febrer del 2015 el Govern espanyol ja va eximir del pagament de taxes judicials a les persones físiques en tots els ordres i instàncies, reforma que l’Advocacia va qualificar d’‘insuficient’, per no excloure també del pagament a les persones jurídiques, és a dir empreses, entitats i ONG’s. La sentència del Tribunal Constitucional que s’ha fet pública avui accepta parcialment el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel PSOE i declara inconstitucionals i nul·les les taxes que la reforma del ministre Gallardón va establir sobre la interposició de recursos judicials per part de les persones jurídiques. Per unanimitat, els magistrats sentencien que aquestes taxes “vulneren el dret a la tutela judicial efectiva” donant la raó a l’Advocacia, que ja havia denunciat en reiterades ocasions que la Llei promoguda per Gallardonsuposa un atac sense precedents al dret a la tutela judicial efectiva, reconegut a l’article 24 de la Constitució, un dels drets més fonamentals del ciutadà”.

Taxes anul·lades

En concret, el TC anul·la els incisos de l’article 7.1 de la Llei que fixaven les quantitats que havien de pagar les empreses jurídiques per poder interposar recursos. Eren de 200 euros per poder presentar un recurs contenciós-administratiu abreujat, 350 per a un recurs contenciós-administratiu ordinari, 800 euros per un recurs d’apel·lació, 1.200 per a recursos de cassació i extraordinari per infracció processal. A l’ordre civil eren de 800 euros per presentar un recurs d’apel·lació i 1.200 euros per un recurs de cassació en qualsevol modalitat. A més, a l’ordre social establia una taxa de 500 euros per un recurs de súplica i 750 per a un de cassació. El TC també anul·la l’article 7.2 de la Llei que imposava una quota variable depenent de la quantitat del litigi, i que era del 0,5% entre 0 euros i 1 milió d’euros, i 2,5% per a la resta amb una taxa màxima de 10.000 euros.

Segons la sentència, “la quantia de les taxes no s’adequa a la realitat econòmica d’una majoria significativa dels seus destinataris, per als quals resulta excessiva”, i “l’objectiu de finançament mixt de la Justícia no pot comportar el sacrifici d’un dret fonamental com és l’accés a la Justícia en qualsevol de les seves vessants”.

L’Advocacia lamenta que la sentència arribi tard i sense afectes retroactius

Tot i que els magistrats consideren que l’establiment de taxes per a l’exercici d’accions judicials vulnera el dret d’accés a la Justícia, no obliguen l’Estat a retornar les que s’han pagat des que va entrar en vigor la Llei. En aquest sentit, l’Advocacia Catalana lamenta la lentitud del TC a l’hora de dictar la sentència i que no hagi previst cap mecanisme de devolució de les taxes abonades, unes taxes ara declarades inconstitucionals i que durant el temps que han estat vigents han causat uns danys “irreparables”.

 

Barcelona, 29 de juliol de 2016

Related Articles

Back to top button