D’on provenen les expressions “judici salomònic” i “llei draconiana”?

Judici salomònic

12994115_sL’expressió “judici salomònic” fa referència a un judici imparcial i es va encunyar gràcies a la saviesa amb què Salomó, rei d’Israel durant el segle X aC, va administrar justícia durant el seu regnat. N’és un exemple el conegut episodi bíblic en què Salomó va haver de resoldre un conflicte entre dues prostitutes que reclamaven un mateix fill. Per esbrinar qui era la mare, el rei va ordenar partir el nen per la meitat i donar una meitat a cada una de les presumptes mares. Una d’elles, en sentir l’ordre, va renunciar immediatament a la meitat que li pertocava per així evitar la mort del nen; i gràcies a això, Salomó va saber qui era l’autèntica mare, ja que el verdader amor matern mai no permetria la mort d’un fill.

Del nom del rei en va derivar l’adjectiu “salomònic”, que actualment vol dir atorgar la raó d’una manera imparcial a cadascuna de les parts enfrontades. Avui en dia aquest adjectiu el trobem utilitzat en expressions com la que tractem en aquest article, però també en d’altres com solució salomònica, decisió salomònica o resposta salomònica.

Llei draconiana

L’origen de l’adjectiu “draconià” el trobem en el personatge històric de Dracó de Tessàlia. Dracó va ser un dels nou arconts (alt magistrats) que hi havia a Atenes el segle VII aC, i va rebre l’encàrrec de posar per escrit els delictes i les penes als quals estaven sotmesos els habitants de Grècia. Aquests delictes i penes només estaven fixats pel costum i la tradició oral i, en aquest sentit, el codi de Dracó va suposar el primer codi legislatiu escrit de l’antiga Grècia. Segons aquest alt magistrat amb funcions legislatives, les petites ofenses mereixien la mort i les grans, càstigs més durs que no existien. Així doncs, el codi de Dracó castigava amb la pena de mort quasi tots els delictes, des de robatoris menors fins a homicidis o assassinats. Tal era la duresa del codi de Dracó que popularment es deia que les seves lleis no estaven escrites amb tinta sinó amb sang.

“Draconià”, per tant, és un adjectiu que s’atribueix a normes o circumstàncies molt dures i severes, i sovint el trobem utilitzat en expressions com lleis draconianes, disposicions draconianes, ordres draconianes, exigències draconianes, condicions draconianes i, fins i tot, una mirada draconiana.

Consulteu altres articles del Català a la Carta

Related Articles

Back to top button