Com es diu “gananciales” en català”?

El terme “gananciales” sovint resulta conflictiu i genera molts dubtes lingüístics als professionals del dret. Com es deu dir en català el règim econòmic matrimonial a què fa referència? El portal Terminologia jurídica es fa ressò d’aquest cas i n’ofereix un article.

Consulteu-lo: http://www.terminologiajuridica.cat/com-es-diu-gananciales-en-catala/

Related Articles

Back to top button