El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia signen el protocol d’actuació per posar en marxa el torn d’ofici específic per a la gent gran

El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia han signat aquest migdia el protocol d’actuació per a la posada en marxa del servei de torn d’ofici específic per a persones grans i vulnerables, dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei d’assistència jurídica gratuïta. El protocol determina els supòsits en els quals serà procedent designar advocats d’aquest torn d’ofici específic, destinat a persones majors de 65 anys que es trobin en situacions de vulnerabilitat i que precisin d’actuacions lletrades per a la defensa dels seus interessos.

L’objectiu del protocol signat avui pel president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, és determinar les circumstàncies i els requisits necessaris per acollir-se a aquest nou servei del Torn d’Ofici, així com les situacions que seran objecte de protecció. Entre aquestes destaquen la denúncia de delictes comesos per abandó, lesions, vexacions, estafes, apropiacions indegudes o amenaces dins l’àmbit familiar, personal o institucional. També serà objecte de denúncia el no-compliment dels deures legals d’assistència de la tutela, l’abandonament d’una persona declarada incapaç o la no-prestació d’auxili a una persona gran que es trobi desvalguda. Les reclamacions judicials contra resolucions administratives referents al reconeixement del grau de dependència també seran derivades a aquest nou servei, quan es detecti situació de vulnerabilitat.

S’entén com a situació de vulnerabilitat l’estat en que es troben les persones que, per raons relacionades amb la manca d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. També aquelles persones que, pel patiment d’una malaltia, no poden governar els seus bens per si mateixes. La situacions de vulnerabilitat hauran d’estar acreditades pels corresponents informes mèdics o de reconeixement de grau de dependència, i caldrà acreditar la manca de recursos per gaudir del dret de l’assistència jurídica gratuïta.

Correspondrà al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) de cadascun dels catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya derivar a aquest nou torn d’ofici les peticions que els arribin per part de persones grans vulnerables. Les juntes de govern de cada col·legi regularan i organitzaran aquest servei procurant garantir l’especialització de la defensa lletrada en els diferents assumptes.

Un cop signat aquest protocol, tot els Col·legis d’Advocats que ho desitgin podran iniciar la posada en marxa d’aquest nou torn d’Ofici específic, ha explicat el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, que calcula que abans d’aquest estiu ja podrà estar en funcionament en molts dels Col·legis catalans.

El servei de torn d’ofici específic per a persones grans vulnerables serà pioner a l’Estat espanyol. El Consell impulsarà programes de formació específica per a lletrats interessats a adscriure’s a aquest torn, per tal de millorar la qualitat del servei i atendre les problemàtiques que afecten la gent gran en els diferents àmbits jurisdiccionals.

18 de maig de 2015

 

Related Articles

Back to top button