Presentació del primer Informe de l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia (Càtedra UAB-CICAC)

Conferència. Big Data i protecció de drets intangibles

El mes de gener de 2015 es crea l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia  a Catalunya, Càtedra UAB-CICAC amb l’objectiu d’investigar i analitzar les repercussions econòmiques i socials de l’aplicació de noves disposicions legals i avantprojectes de llei així com també la d’analitzar anualment aquells indicadors de l’àmbit de la Justícia que afecten l’ordre econòmic i social.

L’Observatori està dirigit pels catedràtics de la UAB Dr. Manuel Cachón Cádenas Catedràtic Dret Processal i el Dr. Enric Fossas Espadaler Catedràtic Dret Constitucional i té com a objectiu la realització d’informes anuals sobre el funcionament de l’Administració de Justícia a Catalunya, l’anàlisi de l’impacte econòmic i social de les reformes legislatives i l’estudi monogràfic sobre qüestions d’especial rellevància per a la prestació eficaç del servei públic de la Justícia.

El dia 22 d’abril al les 11 h a la Sala d’Actes del  Palau Macaya (situat al Passeig de Sant Joan núm. 108 de Barcelona) es presenta  el primer informe de l’Observatori que versarà sobre la reforma  de la justícia, l’informe a part d’analitzar l’Avantprojecte de Llei Orgànica del Poder Judicial, que analitza l’impacte de la reforma prevista i els efectes que produiria la seva implementació en l’àmbit econòmic i social a Catalunya.

Per tal de poder assistir s’ha de confirmar assistència a aquest Consell de l’Advocacia Catalana mitjançant correu electrònic a: pmora@cicac.cat (Patricia Mora). Places limitades                

Related Articles

Back to top button