L’Observatori Català de la Justícia recomana bones pràctiques lingüístiques

2manualsL’Observatori Català de Justícia va publicar dos manuals, un, sobre les bones pràctiques lingüístiques, i l’altre, sobre les qüestions que suscita la legislació lingüística actual:

  • Manual de bones pràctiques lingüístiques: té com a objectiu crear un conjunt de bones pràctiques per a tots els agents i les instàncies que d’una manera o altra intervenen en la fixació de l’ús lingüístic a l’àmbit judicial. La  naturalesa de les bones pràctiques va des de les actuacions favorables de les institucions fins a les conductes individuals de servidors públics i professionals particulars, passant per la necessitat general d’una bona capacitació en llengua catalana.
  • Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia: recull diverses qüestions que suscita la legislació lingüística en l’àmbit de la justícia. La formulació sovint genèrica de les normes sobre l’actuació lingüística dels òrgans judicials deixa espais molt poc delimitats, circumstància que provoca una aplicació força contradictòria de la normativa que regeix l’ús de la llengua en aquest àmbit.

També els podeu consultar l’apartat de Dret Lingüístic del Servei Lingüístic del CICAC.

Related Articles

Back to top button