Portal jurídic de Catalunya

web_portal-juridicEl Portal Jurídic de Catalunya és un nou espai web gratuït pensat especialment per a professionals jurídics, que recull, de manera immediata i actualitzada, tant la normativa de Catalunya i les normes estatals consolidades, com els tractats constitutius de la Unió Europea.

En total, es pot accedir a més de 650 normes amb rang de llei i a 24.000 decrets i ordres de Catalunya publicades al DOGC des de 1977. De cada norma s’ofereix el text original publicat al diari o butlletí oficial, el text vigent a la data de la consulta, i el text anomenat “multivigent”, que reconstrueix les diverses versions que ha tingut una norma al llarg del temps.

Així mateix, el web també permet seguir el recorregut d’una llei des que es comença a elaborar en el Govern fins que és aprovada pel Parlament. Per això, aquest portal ofereix els projectes o proposicions de llei i els dictàmens de les comissions parlamentàries, del Consell de Garanties Estatutàries, del Consell Consultiu i de la Comissió Jurídica Assessora.

Amb aquest projecte, Catalunya es posa a l’alçada de França, Canadà i Itàlia, països que també ofereixen aquest tipus de servei jurídic tan exhaustiu als ciutadans.

 

Related Articles

Back to top button